PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 29 sierpnia 2011 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 29 sierpnia 2011r.,
RGK.0012.3.13.2011
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 29 sierpnia 2011 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach p. Katarzyna Struś i p. Katarzyna Czerwińska, dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Analiza uchwały stypendialnej.Wolne wnioski.
 
 
Ad.1.
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili przyczynę oraz sposób powstania Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wyjaśniły, iż głównymi przyczynami powstania w/w programu są panujące wśród mieszkańców gminy: alkoholizm, zaburzenia psychiczne, a także przemoc fizyczna, ekonomiczna jaki i seksualna.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli : radna Grażyna Błażejak, Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz.
 
Ad. 2.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zapytała jakie środki zostały przeznaczone na stypendia.
 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iż stypendium przyznano 36 uczniom na ogólna kwotę 36 500 zł, w tym:
 
Stypendium naukowe I stopnia – 2 osoby
Stypendium naukowe II stopnia – 3 osoby
Stypendium sportowe I stopnia – 12 osób
Stypendium sportowe II stopnia – 6 osób
Stypendium sportowe III stopnia – 13 osób
 
Sekretarz wyjaśniła, iż należałoby sprecyzować rangi konkursów oraz sprecyzować kryteria przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski przedstawił strukturę konkursów przedmiotowych na poszczególnych szczeblach.
 
Na Komisji poruszono także temat powiązania osiągniętych wyników naukowych z zachowaniem ucznia oraz odniesienie powyższego do kryterium otrzymania stypendium.
 
Poruszono kwestię istniejących kwot stypendiów dla uczniów indywidualnych, a także dla grup.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni Maria Wolsztyńska, Andrzej Kieroński, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska, Grażyna Błażejak, sekretarz Anna Rywak, dyrektor Mirosław Donarski.
 
Ad. 3.
 
Wniosek Radnego Jacka Grzywacza o nie potrącanie 20 % diet za nieobecności.
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (22 września 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 12:56:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782