PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 06 września 2011 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 06 września 2011r.,
RGK.0012.3.14.2011
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 06 września 2011 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach p. Magdalena Perlikowska i p. Katarzyna Czerwińska, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, dyrektor WOK Jarosław Zwoliński, dyrektor BOK Marek Czarnowski, dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.Sprawozdanie z realizacji programu wakacyjnego na terenie gminy Białe Błota.
2.Wnioski do budżetu.
 
 
Ad.1.
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili program realizowany w okresie wakacyjnym.
                       
Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski przedstawił zajęcia, wycieczki organizowane dla dzieci w okresie letnim.
 
Program zrealizowany w okresie wakacji przedstawił Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Jarosław Zwoliński.
 
Program zajęć realizowanych w okresie letnim przez Białobłocki Ośrodek Kultury przedstawił dyrektor Marek Czarnowski.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska, dyr. Marek Czarnowski, Andrzej Kieroński.
 
Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski przedstawił sprawozdania opiekunów obiektów sportowych „Orlik” z zajęć prowadzonych w okresie wakacji.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła temat frekwencji na obiektach sportowych, a także programów zaproponowanych przez instruktorów.
 
 
Nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, dyrektor WOK Jarosław Zwoliński, radna Aleksandra Lubońska, dyr. BOK Marek Czarnowski, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.
 
Ad. 2.
 
Wniosek radnej Grażyny Błażejak:
 
-Budowa świetlicy w Murowańcu;
 
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie.
 
Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na zabezpieczenie środków na nstp. zadania:
 
-Projekt i budowa szkoły podstawowej;Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białych Błotach;
-Zabezpieczenie kwoty na stypendia;Zabezpieczenie środków  dla stowarzyszeń w ramach konkursów ofert;
-Budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
-Projekt Ośrodka Kultury w Białych Błotach;Budowa świetlicy w Murowańcu;
-Zabezpieczenie środków na skocznie dla dekarzy;Budowa  2-óch rzędów krzesełek na stadionie.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 
 
Załączniki do protokołu RGK.0012.3.14.2011:
 
Sprawozdanie merytoryczne z wypoczynku letniego (półkolonii) dla dzieci beneficjentów realizujących program aktywności lokalnej w ramach programu „TACY SAMI” Pt. „W ZGODZIE Z NATURĄ”Sprawozdanie merytoryczne z wypoczynku letniego „SPORTOWO ZNACZY ZDROWO” – WAKACJE 2011 zorganizowanego przez GOPS w Białych Błotach.
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 13:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847