PROTOKÓŁ z Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 03 października 2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 03 października 2011r.,
RGK.0012.3.16.2011
 
PROTOKÓŁ
z  Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 03 października 2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Lucyna Krasulak, Izabella Graczkowska oraz dyrektor BOK Marek Czarnowski.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1, Przekroczenie finansów przez Białobłocki Ośrodek Kultury.
2. Wolne wnioski.
 
Ad.1.
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że posiedzenie zostało zwołane na prośbę Pani Wójt. O przedstawienie powodu zwołania komisji poproszono sekretarz gminy Annę Rywak.
 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że powodem dla którego zostało zaplanowane to spotkanie jest zła sytuacja finansowa Białobłockiego Ośrodka Kultury. Poinformowała Komisję, iż Wójt otrzymała informację o zaprzestaniu płacenia przez BOK składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc lipiec i sierpień. Wyjaśniła, że jest to naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych.
Skarbnik wyjaśniła, iż jest przeprowadzana kontrola BOK, z której już wynika, że już wcześniej były opóźnienia w płatności składek ZUS. Poinformowała także, że otrzymana dotacja została już wykorzystana.
 
Radna Maria Wolsztyńska o wyjaśnienie przyczyn powstania takich zaległości poprosiła dyrektora BOK Marka Czarnowskiego oraz księgową BOK Izabellę Graczkowską.
 
Pani Izabella Graczkowska wyjaśniła, iż w obecnej chwili debet BOK wynosi 18 000 zł. Wyjaśniła, że zaległości spowodowane zostały zobowiązaniami z roku ubiegłego oraz nieprzewidzianych wydatków związanych z odszkodowaniem dla byłego pracownika. Pani Graczkowska wyjaśniła, że w planie finansowym spodziewano się więcej wpływów od sponsorów.
 
Dyskusja, w której udział wzięli członkowie komisji,  sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, p. Marek Czarnowski, p. Izabella Graczkowska.
 
 
Ad. 2.
 
Wniosek z Komisji o skontrolowanie przez Komisję Rewizyjną działań Wójta nad kontrolą Białobłockiego Ośrodka Kultury.

Komisja przyjęła powyższy wniosek.

Wniosek radnego Jacka Grzywacza  o zestawienie przez BOK danych na przewidziane i nieprzewidziane wydatki oraz zestawienie środków uzyskanych oraz przewidywanych od sponsorów.

Członkowie komisji przyjęli niniejszy wniosek.
 
Wniosek radnej Grażyny Błażejak o wycofanie ze sklepików słodyczy oraz automatów ze słodyczami.
 
Komisja stosunkiem głosów 3 za i 2 przeciw przyjęła w/w wniosek.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (7 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 13:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592