PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 11 października 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 11 października 2011r.,
RGK.0012.3.17.2011
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 11 października 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski,  dyrektor Gminnego Przedszkola „WRÓŻKA” Krystyna Nowak – Grobelska, inspektor Agnieszka Piętka.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Informacja na temat liczby dzieci przyjętych do przedszkola.
2. Analiza liczby dzieci w wieku żłobkowym.
3. Liczba dzieci w szkołach.
4. Wnioski złożone na inwestycje oświatowe.
5. Wolne wnioski.
 
 
Ad.1.
 
Dyrektor przedszkola „WRÓŻKA” Krystyna Nowak – Grobelska poinformowała, iż na dzień dzisiejszy przyjętych zostało 286 dzieci. Priorytetem w tym roku były dzieci 5 i 6 letnie w związku z nowymi przepisami. Co rok wzrasta zainteresowanie filią przedszkola w Zielonce. Pani dyrektor poinformowała, iż na wiosnę przyszłego roku dokona rozeznania wśród rodziców czy preferują 6-latków pozostawić w przedszkolu, czy też przeniosą ich do Szkoły Podstawowej.
 
Sekretarz poinformowała, iż obecnie 200 dzieci uczęszcza do przedszkoli w Bydgoszczy.
Łączna liczba dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy wynosi ponad 500 dzieci.
 
 
Ad. 2.
 
Sekretarz Anna Rywak liczbę dzieci w wieku żłobkowym na terenie gminy przedstawiła wg. lat urodzenia, tj.:
 
Rok 2011 – 130;Rok 2010 – 211;
Rok 2009 – 250;Rok 2008 – 250.
 
Dyrektor przedszkola „WRÓŻKA” Krystyna Nowak – Grobelska wyjaśniła, iż wiele zajęć w przedszkolu odbywa się przede wszystkim w programie podstawowym, ze względu spraw organizacyjnych.
 
Ad. 3.
 
Sekretarz wyjaśniła, że do końca października zostanie złożony przez Wójta raport o stanie oświaty za rok poprzedni.
 
Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski przedstawił łączną liczbę uczniów w Szkole Podstawowej i w gimnazjum w Białych Błotach, która wynosi  2029 dzieci.
 
klasy 0 do 6 : 1431 dzieci, w tym:
-SP w Białych Błotach 889 dzieci;
-ZS w Łochowie: 595 dzieci;
-SP w Przyłękach: 109 dzieci.

Gimnazjum 598 dzieci
- w Białych Błotach: 436 dzieci;
- Gimnazjum w Łochowie: 162 dzieci.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: członkowie komisji, sekretarz Anna Rywak, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.
                    
 
Pan Wiśniewski wyjaśnił także, że część zajęć uczniów Szkoły Podstawowej w Białych Błotach odbywa się w salach w Gimnazjum.
 
Sekretarz Anna Rywak przedstawiła koncepcję zaproponowaną przez mieszkańców Przyłęk, dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę, dot. reklamacji trawy na „Orliku” w Białych Błotach.
Radny Andrzej Kieroński wyjaśnił, iż pękają tartany na bieżni.
 
Radna Wolsztyńska zapytała o usunięcie słodyczy ze sklepików szkolnych.
Sekretarz wyjaśniła, że z automatów zostaną usunięte słodycze. Natomiast ze sklepików szkolnych nie da się tego wyegzekwować.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni Grażyna Błażejak, Andrzej Kieroński, Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.
 
 
Radna Maria Wolsztyńska odczytała odpowiedzi udzielone na zapytania z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Poruszono temat sytuacji finansowej Białobłockiego Ośrodka Kultury.


Ad. 4.
 
Wnioski, które zostały oraz zostaną złożone na dofinansowanie inwestycji związanych z oświatą przedstawiła inspektor Agnieszka Piętka – pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (7 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 13:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745