Protokół RGK.0012.3.19.2011 z dn. 08 listopada 2011 r.,

Białe Błota, dnia 08 listopada 2011r.,
RGK.0012.3.19.2011

PROTOKÓŁ
z  Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 08 listopada 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, inspektor Anna Bączkowska, radny Powiatu Bydgoskiego Roman Kowalewski, p. Józef Żernicki, Prezes Klubu sportowego „Czapla” Zbigniew Karnas, Kierownik GOPS Beata Przyborska, p. Marek Stankiewicz, Prezes „KS Łochowo” Wojciech Szczucki.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1.    Sprawa, dot. Pomnika „Żołnierzy Wyklętych”.
2.    Sprawozdanie z działalności klubów sportowych na terenie Gminy Białe Błota.
3.    Kształtowanie stypendiów Gminy Białe Błota.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła przyczynę omówienia projektu uchwały przedstawionego na poprzedniej Sesji Rady Gminy Białe Błota, dotyczącego pomnika upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych” na cmentarzu w Zielonce. Przedstawiła także stanowisko Pana Edmunda Łącznego w niniejszej sprawie, które na piśmie wpłynęło do Biura Rady Gminy Białe Błota.
Sekretarz wyjaśniła, iż wniosek p. Łącznego dot. innego momentu historycznego.
Głos zabrał inicjator powstania pomnika „Żołnierzy Wyklętych” p. Józef Żernicki wyjaśnił sytuację związaną ze swoją inicjatywą.

Dyskusja, w której udział wzięli: radni M. Wolsztyńska, A. Kieroński, G. Błażejak, A. Lubońska, J. Grzywacz, Sekretarz Anna Rywak, p. Józef Żernicki, inspektor Anna Bączkowska, p. Roman Kowalewski.

Ad.2.

Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego „Czapla” oraz zajęć odbywających się na boisku Orlik w Cielu zdał p. Zbigniew Karnas.
Dyskusja, w której udział wzięli: radni M. Wolsztyńska, A. Kieroński, p. Z. Karnas, Sekretarz A. Rywak.

Informacji na temat zajęć odbywających się w KS Łochowo udzielił p. Wojciech Szczucki.

Sytuację w Klubie Sportowym „Spójnia” w Białych Błotach przedstawił Prezes Klubu p. Marek Stankiewicz.
Dyskusja, w której udział wzięli: radni M. Wolsztyńska, A. Kieroński, A. Lubońska, p. M. Stankiewicz, p. Zbigniew Karnas.

Działalność Klubu ORI przedstawiła p. Beata Przyborska.
Dyskusja, w której udział wzięli: radni M. Wolsztyńska, A. Kieroński, A. Lubońska, J. Grzywacz, p. M. Stankiewicz, p. Zbigniew Karnas, p. Beata Przyborska, Sekretarz Anna Rywak.

Wnioski

Radny Jacek Grzywacz zawnioskował o zestawienie faktycznie poniesionych kosztów przy sporządzaniu przez Kluby Sportowe półrocznych sprawozdań z działalności.
Drugim wnioskiem radnego jest zwiększenie dotacji dla Klubów w przyszłym roku.

Ad. 3.

Na Komisji analizowano i kształtowano uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
                                                                                         Oświaty, Kultury, Zdrowia
Natalia Sadłowska                                                                     i Opieki Społecznej

                                                                                              Maria Wolsztyńska
Podpisy członków Komisji:

1.    Jacek Grzywacz    
2.    Andrzej Kieroński     
3.    Aleksandra Lubońska      
4.    Grażyna Błażejak      

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (22 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 08:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132