z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 06 marca 2012 roku od godz. 08:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz inspektor Anna Bączkowska, kierownik GOPS Beata Przyborska, Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, księgowa GZEAS, Przewodniczący RG Bartosz Lau.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Kalendarz imprez kulturalno – oświatowych na 2012 r., kalendarz imprez sportowych na 2012 r., Strategia rozwoju sportu.
2.      Plany finansowe na 2012r. (ośr. kult., GOPS, szkoły, przedszkole, GZEAS) zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji z budżetu gminy
 
Ad.1.
 
Na posiedzenie Komisji przybyła koordynator sportu inspektor Anna Bączkowska, która wyjaśniła, że kalendarze imprez sportowych znajdują się na stornie internetowej urzędu oraz zostały wysłane maile do animatorów sport, centrum kultury i szkół z prośbą o sporządzenie takich terminarzy w celu ich zestawienia i umieszenia na stronie. Odnośnie strategii rozwoju sportu p. Bączkowska wyjaśniła, że także zostały skierowane wnioski do instytucji o składanie sugestii do niniejszej strategii. Jest także inicjatywa aby zorganizować spotkanie w celu opracowania szczegółowej, konkretnej strategii dotyczącej Gminy Białe Błota.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, inspektor Anna Bączkowska, radny Andrzej Kieroński, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zawnioskowała, aby w strategii uwzględnić Gminny Dzień Sportu połączony z imprezą masową oraz aby reaktywować działanie Gminnej Rady Sportu.
 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 15 minut przerwy.
 
Ad. 2.
 
Weryfikację planów finansowy BOK i WOK przedstawił dyrektor obecnego Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński.
Radna Grażyna Błażejak zapytała na jakie dokształcanie przeznaczona jest kwota 8.000 zł w planie BOK w Białych Błotach?
Dyrektor J. Zwoliński wyjaśnił, że były dyrektor Marek Czarnowski miał podpisaną umowę o dofinansowanie z księgową BOK.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Grażyna Błażeja, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, radna Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński, radny Jacek Grzywacz.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię gospodarności środków finansowych przez GCK, zaapelowała, aby wystrzegać się sytuacji, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w ośrodkach kultury.
Radny Andrzej Kieroński poruszył temat Festiwalu Tańca oraz możliwości szukania sponsorów na imprezy gminne. Przedstawił, że wystarczy dobra wola i chęci, a sponsorzy się znajdą.
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że zlecił pracownikom pewne prace w tym zakresie.
Radny Jacek Grzywacz zważył różne koszty utrzymania świetlic w Łochowicach i Lisim Ogonie.
Dyrektor Zwoliński wyjaśnił, że jedna ze świetliczanek ma 1 etat w obu świetlicach, a koszt został zakwalifikowany do jednej świetlicy, należałoby to podzielić na dwie części o rozdzielić na obie świetlice.
 
Radna Maria Wolsztyńska w związku z przybyciem na komisję Kierownika GZEAS zadała pytanie odnośnie statutu nowej instytucji, która GZEAS zastąpi, a mianowicie na czym polega obsługa przez niniejszą jednostkę egzaminów na nauczyciela mianowanego oraz dyrektorów placówek?
Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, że jest obsługa związana z całą procedurą związaną z poprowadzeniem tychże egzaminów i konkursów.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poprosiła również o przygotowanie struktury organizacyjnej dotychczasowej jednostki.
Plan finansowy GZEAS przedstawili księgowa oraz kierownik Marian Wiśniewski.
Komisja podjęła również dyskusję odnośnie rekrutacji dzieci oraz naboru pracowników do żłobka w Łochowie.
 
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik Beata Przyborska.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 22:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529