PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 04 września 2012 roku od godz. 14:00 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 04 września 2012 r.,
RGK.0012.3.13.2012
 
 
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 04 września 2012 roku od godz. 14:00 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, , kierownik COEiS Marian Wiśniewski, kierownik referatu inwestycji Mariusz Stężewski, skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor Anna Bączkowska, p.o. kierownik referatu ochrony środowiska Anna Zdunek.
 
Podczas komisji nieobecny był radny Jacek Grzywacz.
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Analiza realizacji inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury oświatowej i sportowej.
2.Strategia rozwoju sportu.
3. Analiza podziału środków na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
4. Sprawy bieżące.
 
 
 
Ad. 1.
 
Realizację inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury sportowej przedstawił kierownik COEiS Marian Wiśniewski. Poinformował, że istnieje problem z realizacją pożądanych zadań w związku z brakiem środków finansowych. Wyjaśnił, że jest to związane z tym, że obiekty sportowe były przekazane COEiS w ciągu roku w związku z czym nie były na nie zaplanowane środki. Były założenia, że to mieszkańcy, tj. sołectwa miały zabezpieczać środki na utrzymanie boisk. Pan Wiśniewski przedstawił komisji jakie czynności dokonano w związku z utrzymaniem obiektów sportowych.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy są dokumenty potwierdzające zobowiązania sołectw do przekazania środków na utrzymanie przedmiotowych obiektów?
Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, że nie ma w posiadaniu takich dokumentów, ale powinno to być zawarte w protokołach z zebrań wiejskich.
Radny Andrzej Kierońskich poinformował, że pewne zobowiązania padały z ust sołtysów na sesjach.
Radna Maria Wolsztyńska zawnioskowała o doprowadzenie boiska w Kruszynie Krajeńskim do stanu użyteczności oraz o dokonanie analizy jego wykorzystania.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli kierownik COEiS Marian Wiśniewski, Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.
 
Realizację inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury oświatowej przedstawił kierownik referatu inwestycji Mariusz Stężewski. Poinformował, że przetargi dot. projektu budowy szkoły w Cielu i rozbudowy szkoły w Przyłękach są rozstrzygnięte, a umowy podpisane. Kierownik oraz Sekretarz przedstawili komisji koncepcje w/w obiektów.
Radna Witkowska-Rypina zapytała jaka jest koncepcja materiałów do zastosowania w zapleczu szkoły w Przyłękach, czy są to jak zakładano materiały drewniane?
Kierownik Stężewski odpowiedział, że nie jest zwolennikiem materiałów konstrukcji lekkiej. Wyjaśnił, że powinno być to budownictwo tradycyjne, lecz wszystko zależy od środków finansowych jakie będą do dyspozycji.
Radny Andrzej Kieroński zapytał, jak kształtuje się remont budynku w Łochowie?
Pan Mariusz Stężewski wyjaśnił, że wykonawca czeka na dostarczenie konstrukcji dachowej i dopiero wtedy będzie można wykonywać dalsze prace. Wykonawca ma czas do końca października aby postawić budynek, natomiast do końca listopada musi mieć pozwolenie do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się z ponad 800 tysięcy zł na 555 tys złotych. Poinformował również, że ogrzewanie będzie elektryczne ze względu na stosunkowo niski koszt instalacji.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że w dalszym ciągu nie otrzymała odpowiedzi na wniosek z dn. 14.08 br.
 
Radny Andrzej Kieroński przedstawił problem łącznika w gimnazjum w Białych Błotach.
Sekretarz  Anna Rywak wyjaśniła, że jest on już naprawiony.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię złożonego przez komisję wniosku dotyczącego instalacji krzesełek na stadionie w Białych Błotach.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli sekretarz Anna Rywak, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radny Andrzej Kieroński.
 
Radna Aleksandra Lubońska zapytała, czy jest możliwość utworzenia przystanku dla dzieci w Prądkach przy ul. Zadajnikowej?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że oczywiście zostanie to sprawdzone i jeżeli będzie możliwość przystanek zostanie utworzony.
 
Ad. 2.
 
Odnośnie strategii rozwoju sportu w Gminie Białe Błota, inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że jest ona w trakcie przygotowań. Wyjaśniła, że Gminna Rada Sportu podzieliła się na grupy, które będą opracowywać konkretne działy. Pani Bączkowska zaznaczyła, że koncepcja rozwoju sportu będzie zawarta w ogólne strategii rozwoju gminy.
 
Ad. 3.
 
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że Rada Sportu złożyła wniosek, aby zmienić uchwałę w sprawie stypendiów, a mianowicie, aby dyspozycje nad środkami stypendialnymi miały kluby sportowe.
Radny Andrzej Kieroński w powyższej kwestii wyjaśnił, że środki powinny zostać w dyspozycji rodziców i zaproponowana ingerencja w przeznaczenie środków jest niestosowna.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak.
 
Sekretarz poinformowała również o konieczności niewielkich zmian w uchwale stypendialnej, a mianowicie doprecyzowania sposobu dostarczenia wniosków oraz skonkretyzowania rangi zawodów.
Radna Aleksandra Lubońska poinformowała o braku możliwości ubiegania się o stypendia uczniów, które biorą udział w konkursach humanistycznych bądź matematycznych w związku z tym, że nie ma zbyt wiele konkursów o znaczącej randze.
 
Pani Anna Rywak przedstawiła Komisji wizualizacje budynku szkoły w Cielu.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jakie środki stypendialne zostały już wydane i ile pozostało?
Sekretarz wyjaśniła, że po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań klubów, które pierwotnie nie otrzymały stypendiów, wszystkie środki stypendialne zostały wykorzystane.
 
Na temat stypendiów nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Grażyna Błażejak, radny Andrzej Kieroński, radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
 
Ad. 4.
 
Przewodnicząca komisji Maria Wolsztyńska poruszyła problem pyłu węglowego w składzie węgla w Białych Błotach.
Sekretarz Anna Rywak zaznaczyła, że każdy kto zauważy szkodliwe działanie powinien zainterweniować i zadzwonić na policję. Wyjaśniła, że urząd zajmuje się tą sprawą.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radna Grażyna Błażejak.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię zbiornika retencyjnego oraz planowanej wycinki drzew przy nowym posterunku policji. Wyjaśniła, że mieszkańcy pobliskiego budynku są przeciwni w/w działaniom.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że drzewa muszą być wycięte, jest ostateczna decyzja. Głównym powodem wycinki tych drzew jest to, że ich liście będą wpadać do zbiornika retencyjnego.
 
Na posiedzenie komisji dołączyła Pani Anna Zdunek z referatu ochrony środowiska, której zlecono napisanie wniosku w sprawie problemu ze składem węgla do SANEPIDU i WIOŚ.
 
Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię Elmedu.
Sekretarz poinformowała, że umowa została wypowiedziana.
Pani Wolsztyńska poddała pod dyskusję kwestię powrotu do koncepcji Gminnej Przychodni.
W dyskusji  udział wzięli: radna Marlena Witkowska- Rypina, radny Andrzej Kieroński, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował, aby wstrzymać się z formułowaniem wniosku do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła członków komisji o przesłanie na maila propozycji planu pracy na IV kwartał 2012.
Komisja kształtowała terminy posiedzeń komisji na ostatni kwartał 2012 roku.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 

 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (22 października 2012)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 stycznia 2013, 15:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242