z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 lutego 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 05 lutego 2013 r.

RGK.0012.3.3.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 lutego 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, dyrektor gminnego Żłobka w Łochowie Iwona Nowak, dyrektor Publicznego Przedszkola WRÓŻKA Krystyna Nowak-Grobelska, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, inspektor Aneta Malcer, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Przewodnicząca Komisji w pierwszej kolejności poinformowała, że w związku z absencją chorobową pracownika odpowiedzialnego za sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, Komisja niniejszy temat przenosi na następną Komisję, a w zamian zajmie się uchwałami stypendialnymi.Porządek posiedzenia:


  1. Uchwały stypendialne.

  2. Koszt budowy obiektu socjalnego na boisku piłkarskim przy ul. Dębowej w Łochowie.

  3. Przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne (wysokość dopłat z budżetu gminy) struktura organizacyjna Przedszkola WRÓŻKA oraz Gminnego Żłobka w Łochowie.

  4. Wolne wnioski
Ad.3.


Strukturę organizacyjną Gminnego Żłobka w Łochowie oraz informację w sprawie rekrutacji przedmiotowej placówki przedstawiła dyrektor Iwona Nowak.


W powyższej kwestii głos zabrali: radny Jacek Grzywacz, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, dyrektor Iwona Nowak.


Strukturę organizacyjną Przedszkola WRÓŻKA oraz informację w sprawie rekrutacji przedmiotowej placówki przedstawiła dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska.


W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska, sekretarz Anna Rywak.Informację w sprawie wysokości dopłat z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Białe Błota przedstawił kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski.


W powyższej kwestii głos zabrali: radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak.


Ad.4.


Radna Maria Wolsztyńska zapytała, co z konkursem na sport kwalifikowany?

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że konkurs jest już ogłoszony.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię dotacji na zadania kulturalne dla organizacji pozarządowych, które kulturą się zajmują?

Sekretarz wyjaśniła, że niniejsze organizacje mogą również składać wnioski.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała, aby zorganizować przenieść środki z działu kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego na konkuras ofert na realizację i upowszechnianie kultury.

Członkowie Komisji przychylili się do powyższego wniosku.


Ad.1.


Inspektor Aneta Malcer wskazała Komisji kwestie budzące wątliwości podczas przydzielania stypendiów, przede wszystkim sportowych. Wskazała, że jej zdaniem zdobyte osiągnięcia powinny być potwierdzone rangą. Podjęto także temat stypendiów naukowych.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, inspektor Aneta Malcer, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska.


Ad.2.


Informacje, dotyczące budowy obiektu socjalnego na boisku piłkarskim przy ul. Dębowej w Łochowie, a mianowicie plan oraz koszty niniejszego przedsięwzięcia przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, kierownik Mariusz Stężewski.


Ad.4.


Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię ul. Centralnej oraz ul Baryckiej 23.

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że jest zaplanowany remont ulicy Centralnej, natomiast w sprawie ul. Baryckiej wyjaśnił, że przy takim poziomie wód gruntowych kanalizacja sanitarna nie jest w stanie dobrze funkcjonować, natomiast zostanie ona podłączona do nowego systemu, który dopiero zacznie funkcjonować. Kierownik przedstawił również kwestię związaną z projektem ul. Czekoladowej.


Na Komisji powzięto dyskusję na temat inwestycji.


Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię komitetu organizacyjnego, dot. upamiętnienia twórczości p. Łukasza Płotkowskiego. Zaznaczyła, że jej zdaniem powinien on już zacząć pracę.

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska oraz radna Marlena Witkowska-Rypina, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412