posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 marca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 05 marca 2013 r.

RGK.0012.3.5.2013


PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 marca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, kierownik GOPS Beata Przyborska, inspektor Anna Bączkowska, p. Andrzej Izdebski – UKS Łochowo, p. Wojciech Szczucki – KS Łochowo, p. Zbigniew Karnas – UKS Czapla.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Uchwały, dotyczące wydawania pisma „Głos Białych Błot”.

  2. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego (GOPS)

  3. Plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości przyznanej dotacji

  4. Uchwała stypendialna.


Ad.1.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska przedstawiła uchwały, dotyczące wydawania pisma „Głosu Białych Błot” oraz składu Kolegium redakcyjnego, obecnie obowiązujące. Poruszyła kwestię uchwał wycofanych z porządku obrad ubiegłej sesji. Radna poddała pod dyskusję kwestię, dotyczącą tego, czy Kolegium powinno działać w dotychczasowym składzie, czy skład powinien ulec zmianie.


W dyskusji głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, radny Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska, radny Andrzej Kieroński.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zawnioskowała o wskrzeszenie wydawania pisma „Głos Białych Błot” oraz podpisanie umowy z p. Marzanną Kreja. Wskazała również na przygotowanie opinii prawnej w tejże kwestii.

Pod głosowanie Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poddała wniosek o przygotowanie opinii radcy prawnego w sprawie rozwiązania umowy z Redaktor naczelną Marzanną Kreja.


Ad.2.


Sprawozdanie za rok 2012 dotyczące skuteczności funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beta Przyborska. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3.


Plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości przyznanej dotacji przedstawili kolejno:

1) p. Beata Przyborska – klub O.R.I.

2) p. Andrzej Izdebski – UKS Łochowo

3) p. Wojciech Szczucki – KS Łochowo

4) p. Zbigniew Karnas – UKS Czapla


Radny Jacek Grzywacz zapytał, dlaczego są tak duże proporcje między klubami w Białych Błotach i w Łochowie.

Inspektor Anna Bączkowska powiedziała, że sprawdzi przedmiotową informację.

Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że np. Klub Spójnia w Białych Błota nie zajmuje się tylko piłką nożną lecz większą ilością dyscyplin sportowych. Radna zważyła również na dofinansowania pewnych klubów sportowych przez sołectwa.


W powyższej kwestii głos zabrali: sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, inspektor Anna Bączkowska, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska.


Ad.4.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska wskazała, aby kryterium udzielania stypendiów naukowych była najwyższa średnia uzyskanych ocen, np. pow. 5,85. Odnośnie stypendiów sportowych zważyła na to aby nad organizowanymi zawodami sportowymi miały patronaty jakieś związki.


W powyższej kwestii nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz, radna Maria Wolsztyńska.


Komisja zawnioskowała, aby przygotować 3 najlepsze średnie w klasach 1-3 i 4-6 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519