z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2013 r.,

Białe Błota, dnia 10 września 2013 r.
RGK.0012.3.14.2013PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2013 r., od godz. 16:40 do godz. 17:00  Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. Od godz. 14:30 do godz. 16:40 Komisja udała się na wizytację boisk piłkarskich na terenie gminy.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności. 


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Wizytacja boisk piłkarskich z terenu gminy (Komisja wyjazdowa).
2. Sprawy bieżąceAd.1. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Białe Błota spotkali się o godzinie 14.30 w celu dokonania  wizytacji boisk sportowych na terenie gminy Białe Błota. Na spotkaniu obecne były: radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka oraz inspektor Anna Bączkowska. Komisja wizytowała następujące obiekty sportowe:
a) boisko piłkarskie w Przyłękach
b) Orlik w Cielu
c) boisko piłkarskie w Lisim ogonie
d) boisko piłkarskie w Murowańcu
e) boisko piłkarskie w Kruszynie Krajeńskim
f) boisko lekkoatletyczne w Białych Błotach

Ad. a. W Przyłękach Pani Przewodnicząca pytała o koszenie boiska oraz jego wykorzystywanie przez młodzież. 
Pani Anna Bączkowska wyjaśniła, że boisko jest koszone przez pracownika COEiS na wcześniejszą prośbę sołtysa. 
Pani Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała żeby ze względu na brak młodzieży na boisku  poruszyć sprawę korzystania mieszkańców Przyłęk z boiska na zebraniu wiejskim. 

Ad. b. W Cielu na Orliku obecny był Pan Zbigniew Karnas, który opowiadał o zajęciach prowadzonych na Orliku. Wyjaśniał, że z Orlika korzystają mieszkańcy całej gminy, nie tylko Ciela, co wynika z tego że mieszkańcy wybierają boisko oświetlone i tartanowe zamiast trawiastego.

Ad. c. W Lisim Ogonie boisko wymagało skoszenia, trawa była na tyle wysoka, że korzystanie z boiska było niemożliwe.
Komisja zawnioskowała o doprowadzenie boiska do stanu użyteczności. 
Pani Wolsztyńska zwróciła się z zapytaniem żeby ustalić gdzie jest wcześniejsze ogrodzenie z drewnianych pali, którego nie zastała na boisku.

Ad d. W Murowańcu na boisku obecny był sołtys Jerzy Błaszkiewicz, który stwierdził że  z boiska chętnie korzysta młodzież z Murowańca. Boisko jest koszone przez pracownika COEiS i utrzymane w należytym stanie. Sołtys wnioskował o zamontowanie oświetlenia, nowych bramek, bo obecne nie są w dobrym stanie oraz o zamontowanie dodatkowych siatek odgradzających boisko. Mówił również że na własną rękę naprawi siatki już istniejące. 

Ad e. W Kruszynie Krajeńskim oraz Białych Błotach nie była obecna  pani Marlena Witkowska-Rypina. 
Członkinie Komisji zawnioskowały o usunięcie starego zniszczonego ogrodzenia, zagrażającego bezpieczeństwu użytkownikom boiska, usunięcie kretowisk oraz zabezpieczenie pozostałości po starej piwniczce w pobliżu uszkodzonego ogrodzenia.

Ad. f. W Białych Błotach na boisku obecny był Mirosław Krumrich. Zgłosił zapotrzebowanie na nową kosiarkę oraz studnię do podlewania boiska, bo obecna jest niewystarczająca.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła o ustosunkowanie się członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu do projektu Strategii Rozwoju Gminy. Radna przedstawiła również swoje uwagi, co do charakterystyki grupy badawczej, m.in. wskazała, że grupa w liczbie 500 osób jest zbyt mała w stosunku do 18.000 mieszkańców gminy. Przedstawiła również swoje uwagi, co do zapisów odnośnie dobrego funkcjonowania przychodni w Białych Błotach – radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że ankieta do strategii była spisywana, gdy funkcjonował jeszcze Elmed. Przewodnicząca nie zgodziła się również z zapisem, dotyczącym dobrej jakości obsługi urzędu gminy oraz z niskim kosztem administracji. Przewodnicząca Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie będzie głosować „za” podjęciem Strategii.
Radna Aleksandra Lubońska poinformowała, że do Strategii powinien być sporządzony konkretny plan działań dla poszczególnych zadań.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że zgadza się z uwagami wskazanymi przez przewodniczącą.  Ponadto radna wskazała, że projekt jest mało ambitny i niezwięzły. Poinformowała, że wbrew temu co jest napisane w strategii odnośnie współpracy ze stowarzyszeniami, np. te z którymi radna współpracuje nie wiedziało o takim działaniu. Radna  Witkowska-Rypina zwróciła uwagę na brak zapisu, dotyczącego rozbudowy bazy oświatowej w miejscowości Przyłęki – tylko odnośnie kultury jest zapis dot. budowy świetlicy.
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii projektu Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota. W dyskusji udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała termin spotkania w sprawie stypendiów, tj. 16.09.2013 r., o godz. 13:00.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji. 

Przebieg części Komisji, która odbyła się w Urzędzie Gminy został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (7 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139