z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 listopada 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 listopada 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00  Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński. 

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1. Subwencja oświatowa wykorzystana w roku szkolnym 2012/2013;
2. Plan finansowy i merytoryczny Gminnego Centrum Kultury na 2014 r.
3. Sprawy bieżące.Ad.3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała członków Komisji o możliwości zapoznania się z raportem o stanie oświaty oraz że otrzymała odpowiedz na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji oraz 

Ad.1. Subwencja oświatowa wykorzystana w roku szkolnym 2012/2013.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska powiedziała, że spotkała się z zarzutami, że bardzo dużo środków z budżetu jest przekazywane na oświatę i zapytała dlaczego tak się dzieje?
Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, iż budżet oświaty obejmuje wszystko to co rozlicza Gminne Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu, czyli oprócz oświaty obejmuje również wydatki na utrzymanie boisk sportowych oraz funkcjonowanie żłobka. Dodał, iż wydatki będą rosły, gdyż przybywa nowych zadań i pojawił się również dodatkowy budynek przy ulicy Czerskiej.
Sekretarz Gminy dodała, że od nowego roku szkolnego będzie ok 11 klas I i w związku z tym wszystkie zerówki będą  w Gminnym Przedszkolu „ Wróżka”
Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2012 wydatki na oświatę bez boisk i żłobka wyniosły ok 25 mln zł. Z czego ok 14 mln zł. to subwencja oświatowa.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska nawiązała również do kwestii zasadności dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli z Gminy Białe Błota. Zapytała także, czy w 2012 r. zostały pozyskane jakieś środki unijne na projekty szkolne?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w 2012 r, nie było żadnych inwestycji. Z kolei w tym roku szkoły składały wnioski indywidualnie i zbiorowo. W 2013 r. zostanie również złożony wniosek na remont starego obiektu w Łochowie.

Komisja poruszyła także kwestię wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli. Skarbnik Gminy poinformowała członków Komisji iż wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w oświacie to kwota ok 16 mln zł.

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała ile Gmina Białe Błota płaci za wynajem pomieszczeń dla przedszkola i poprosiła o udostępnienie umowy, która została podpisana gdy były prowadzone inwestycje remontowe. Zapytała również jakie korzyści finansowe ma Gmina Białe Błota z tytułu wynajmu szkoły  w Murowańcu na prowadzenie punktu przedszkolnego i w jaki sposób są rozliczane media i jak wygląda umowa w tej materii. Radna  poruszyła również kwestię złego stanu boiska w Kruszynie Krajeńskim.
Kierownik Marian Wiśniewski  wyjaśnił, że otrzymał boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim w bardzo złym stanie. Wyjaśnił, iż w/w boisko znajduje się na terenie podmokłym i niszczą je krety, które znajdują się pod ochroną.
Sekretarz Gminy dodała, że wcześniej boisko należała do Klubu Sportowego ORI. Klub zmienił swoją działalność i przekazał teren ówczesnemu GZEAS.

Komisja podjęła dyskusję nt. zakupu kosiarki na boiska. 

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała ilu pracowników gospodarczych jest zatrudnionych w Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu.
Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, że pracownicy są zatrudnieni na 1 i ¾ etatu. W związku z dalszymi pytaniami nt Orlików pan Kierownik wyjaśnił, że są 3 etaty na Orliku i na dzień dzisiejszy jest zaplanowane zatrudnienie w/w animatorów do 30 listopada br.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła ponownie kwestię automatów  z niezdrową żywnością.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Dyrektorzy szkół rozmawiali z Radami Rodziców na ten temat i rodzice nie wyrazili chęci ich likwidacji.
Radna Aleksandra Lubońska zapytała o kwestię likwidacji frytek w sklepiku szkolnym.
Sekretarz Gminy powiedziała, że porozmawia ponownie z Dyrektorami o automatach i frytkach w szkołach.

Radna Marlena Witkowska- Rypina poprosiła u umowę najmu na budynek przy ulicy Czerskiej.


Ad.2. Plan finansowy i merytoryczny Gminnego Centrum Kultury na 2014 r.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła Dyrektora Gminnego Centrum Kultury o przedstawienie potrzeb na 2014 r.
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że kwota dotacji na 2014 r. nie ulegnie zmianie. Gminne Centrum Kultury będzie się starało pozyskać również środki z zewnątrz na prowadzenie działalności. W sprawie inwestycji instytucja planuje  podłączenie do kanalizacji świetlicy w Lisim Ogonie. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok 10 000 zł. Istnieje również możliwość, iż w 2014 r. będzie trzeba podłączyć instalację gazową w Łochowie. Pan Dyrektor poinformował również, iż  zakłada zatrudnić dodatkowego pracownika, który będzie się zajmował bieżącymi naprawami. Planowane jest także aktywowanie kółka kolekcjonerskiego i reaktywowanie kółka tanecznego młodzi Łochowianie.

Komisja poruszyła kwestię organizacji imprezy dot. otwarcia sezonu motocyklowego .

Radna Aleksandra Lubońska  poruszyła kwestię dużych środków finansowych na zespół OLTOM i zapytała czy nie można w instytucji otworzyć np. kółka modelarskiego lub kółka gotowania

Radni odnieśli się również do zróżnicowanych kosztów wywozu śmieci w poszczególnych placówkach Gminnego Centrum Kultury oraz kosztów  spotkania integracyjnego w miesiącu sierpniu w Lisim Ogonie.

Radna Marlena Witkowska- Rypina stwierdziła, że za mało jest kultury w kulturze.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radna Marlena Witkowska- Rypina poruszyła kwestię mobbingu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i zapytała czy są na to dowody.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że osobą nadzorującą ośrodek pomocy społecznej jest Skarbnik Gminy i dodała, iż Wójt Gminy dąży aby pomiędzy pracownikami, a Kierownikiem doszło do porozumienia Dodała również, że Urząd Gminy ani Wójt Gminy nie stwierdzała mobbingu w/w instytucji. Są jednak dokumenty potwierdzające ten fakt.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji. 


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2014, 11:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113