z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:0

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Dyrektor Centrum Medycznego Ikar Maciej Borowicz Inspektor Anna Bączkowska i przedstawiciele klubów sportowych z terenu Gminy Białe Błota.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z przedstawicielami Centrum Medycznego IKAR w sprawie zapewnienia ciągłości usług medycznych w zakresie stomatologii i ginekologii;

2. Sprawozdanie z realizacji założeń sportowych oraz wykorzystanie budżetu przez kluby sportowe w 2013 r.;

3. Sprawy bieżące.

Ad.1. Spotkanie z przedstawicielami Centrum Medycznego IKAR w sprawie zapewnienia ciągłości usług medycznych w zakresie stomatologii i ginekologii.

Na spotkanie został zaproszony Dyrektor Centrum Medycznego Ikar, który zapewnił iż do końca grudnia 2013 r. w Białych Błotach zostanie uruchomiona przychodnia rehabilitacyjna. Zostanie również zatrudniony jeszcze jeden lekarz ginekolog i stomatolog.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska odczytała członkom Komisji pisma, które wystosowała Wójt Gminy do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przywrócenia kontraktu w zakresie stomatologii zachowawczej oraz ginekologii i położnictwa.

Ad.2. Sprawozdanie z realizacji założeń sportowych oraz wykorzystanie budżetu przez kluby sportowe w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji założeń sportowych oraz wykorzystanie budżetu przez kluby sportowe w 2013 r. przedstawili przedstawiciele poszczególnych klubów sportowych działających na terenie Gminy Białe Błota.

Ad.3 Sprawy bieżące.

Radna Marlena Witkowska- Rypina złożyła wniosek o wnikliwe zbadanie, czy przekazanie cesją dokumentacji medycznych ponad ośmiu tysięcy pacjentów ( bez ich zgody i wiedzy) Gminnej Przychodni w Białych Błotach na rzecz NZOS Elmed Bydgoszcz sp z o.o. Nie naruszyło ustawy o ochronie danych osobowych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2014, 13:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011