Protokół 22.10.2004

Nr 0063-3(11)2004

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 października 2004 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omówienie propozycji budżetowych na rok 2005 wynikających z prac Komisji.

2.        Omówienie materiałów na sesję.

3.        Sprawy bieżące

 

Ad. 1

Komisja zgłosiła następujące propozycje do budżetu na 2005 rok.

-          naprawa elewacji przedszkola w Białych Błotach,

-          zakup autobusu szkolnego,

-          rozbudowa szkoły w Łochowie i ogrodzenie jej terenu,

-          zabezpieczenie funduszu na szczepienia dzieci nie wynikające z kalendarza szczepień  w kwocie 10 tysięcy złotych.

 

Ad. 2

Komisja omówiła materiały na sesję.

Komisja zdecydowała większością głosów wycofać z porządku obrad XXII Sesji projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Łochowie z powodu niewystarczającego uzasadnienia.

 

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji na jej wniosek, podjęła decyzję o zwołaniu na 19 listopada br. posiedzenia z udziałem nowego zarządu KS Spójnia oraz zespołu ds. sportu.

Komisja proponuje aby Rodzinny Punkt Konsultacyjny, który obecnie jest otwarty raz w tygodniu we wtorki od 13:00 do 15:30 w Ośrodku Zdrowia w Białych Błotach przemienie z GOPS, przenieść z GOPS do Ośrodka Zdrowia w Łochowie.

Komisja wnioskuje o podniesienie kryterium dochodowego dla osób po 65 roku życia ubiegających się o darmowe bilety komunikacji miejskiej do 783,70 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz do 537,20 dla osób wspólnie gospodarujących.

Komisja wnioskuje o zmianę godzin pracy dla ochroniarza w zespole szkół w Białych Błotach.

Komisja wnioskuje o sukcesywne zwiększanie liczby dni wypłat świadczeń rodzinnych i do 6 dni w każdym miesiącu aby usprawnić wypłatę świadczeń.

Radny Zenon Paplaczyk wnioskuje o zabezpieczenie środków na inwestycje w ośrodku zdrowia w Białych Błotach (budowa windy i kotłowni) oraz docieplenie budynku.

Radny Stanisław Marks wnioskuje o odbycie się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej do dnia 10 listopada w GOKiS oraz przygotowanie przez Dyrektora GOKiS merytorycznego i finansowego planu pracy na 2005 rok i dostarczenia go do Rady Gminy do dnia 4 listopada br.

-          wnioskuje o oczyszczenie Strugi Młyńskiej zanieczyszczonej przez gminną oczyszczalnię ścieków,

Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o poprawę jakości dróg w gminie i częstsze równanie.

Radny Jacek Stojke wnioskuje o budowę chodnika w Zielonce.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę na konieczność odbycia spotkań z radami sołeckimi przed uchwaleniem statutu sołeckiego.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty,

Jacek Rakoczy                                                    Zdrowia i Opieki Społecznej

                                                                         

                                                                                       Wanda Górna

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (30 października 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (23 lutego 2005, 12:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1733