Protokół 10.11.2004

Nr 0063-3( 12 )2004

 

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 listopada 2004 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski,

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Merytoryczny i finansowy plan pracy GOKiS na rok. 2005.

2.        Sprawy bieżące.

3.        Wolne wnioski.

 

Ad. 1

Komisja omówiła merytoryczny plan pracy GOKiS na 2005 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja podjęła wniosek o uzupełnienie w/w planu merytorycznego o część finansową, po opracowaniu projektu budżetu.

 

Ad. 2

Komisja zatwierdziła podział środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w następujący sposób:

1) 6 tysięcy złotych na zakup komputerów do świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu oraz świetlicy CARITAS w Białych Błotach.

2) 26 tysięcy złotych na monitoring dla Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach.

3) Przeprowadzić analizę pełnych kosztów utrzymania ochroniarzy ochrony wewnętrznej i zewnętrznej oraz utrzymania monitoringu gimnazjum , szkoły podstawowej oraz przedszkola.

4) Po dokonaniu analizy wprowadzić  ewentualnie monitoringu zewnętrznego.

5) Preliminarz przewidywanych kosztów zaplanowanych imprez przez GOKiS na rok 2005.

6) Konieczna jest kompleksowa kontrola placówek oświatowych.

 

Ad. 3

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji, Przewodnicząca Wanda Górna zakończyła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty,

Jacek Rakoczy                                                    Zdrowia i Opieki Społecznej

                                                                          

                                                                                       Wanda Górna

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (22 listopada 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (23 lutego 2005, 12:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1784