Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 maja 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00Protokół z wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 maja 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, Marlena Witkowska-Rypina, Andrzej Kieroński, pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota: Anna Bączkowska, Adam Ryfa oraz pracownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu: Patrycjusz Migawa

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska

Porządek posiedzenia:
1. Wizyta w żłobku  „u Misia” w Łochowie
2. Wizytacja boisk sportowych w:
Lisim Ogonie (przy świetlicy), 
Murowańcu (przy szkole), 
Kruszynie Krajeńskim,
Zielonce.

Ad.1. Wizyta w żłobku  „u Misia” w Łochowie.

Komisja zapoznała się z bieżącymi potrzebami żłobka, frekwencją dzieci oraz rekrutacją do instytucji na rok szkolny 2014/2015. Stwierdzono, że do żłobka uczęszcza 79 dzieci, w tym 12 spoza terenu gminy Białe Błota.
Członkowie Komisji jednoznacznie uznali, iż konieczne jest utwardzenie ul Okopowej co najmniej do wysokości żłobka.

Ad.2. Wizytacja boisk sportowych.

Podczas wizytacji boiska sportowego w Lisim Ogonie uznano, że jest ono w troche lepszym stanie niż w ubiegłym sezonie. Pani Maria Wolsztyńska i Aleksandra Lubońska wystąpiły z wnioskiem o odnowienie (pomalowanie) zardzewiałych elementów siedzisk przy boisku oraz sprzątnięcie śmieci z miejsca przygotowanego pod rozpalanie ogniska. Dodatkowo uczestnicy spotkania wnioskowali o uporządkowanie (wypielenie) parkingu usytuowanego przed świetlicą wiejską, zgrabienie trawy skoszonej na terenie świetlicy, usunięcie betonowych bloczków spod ogrodzenia. Pani Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała o zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia na drzwiach świetlicy (tylnych).

Stan boiska w Murowańcu został uznany za nadający się do użytku. Pan Patrycjusz Migawa powiedział, że jest w stałym kontakcie z sołtysem i na bieżąco ustalają terminy koszenia murawy.
Pani Maria Wolsztyńska zawnioskowała o uporządkowanie boiska do siatkówki (dosypanie piasku) oraz o uporządkowanie sceny (usunięcie śmieci).

Boisko w Kruszynie Krajeńskim zostało zastane w dobrym stanie. Pan Patrycjusz Migawa wyjaśnił, że boisko jest systematycznie koszone i że za pomocą nawozów i ubijania  gruntu udało się usunąć z murawy kretowiska. 
Członkowie Komisji zawnioskowali o usunięcie uszkodzonych elementów ogrodzenia wokół całego boiska, usunięcie wszystkich (uszkodzonych) ławeczek i zamontowanie nowych, uporządkowanie boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej. Pan Patrycjusz Migawa wyjaśnił, że planowane jest zamontowanie nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej.
Pani Marlena Witkowska-Rypina  zaproponowała żeby organizować na tym terenie imprezy gminne.

Stan boiska w Zielonce został oceniony jako wystarczający do gry w piłkę nożną. Zostały odmalowane bramki.  Pan Migawa wyjaśnił, że kosiarka którą dysponuje COEiS  została odebrana z serwisu i w dniu dzisiejszym boisko zostanie skoszone. Pani Marlena Witkowska-Rypina stwierdziła, że plac sołecki wymaga uporządkowania (usunięcia śmieci i potłuczonych butelek). Pani Aleksandra Lubońska wnioskowała o postawienie w pobliżu boiska kosza na śmieci.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:49:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886