Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2014 r., od godz. 13:00 do godz. 14:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2014 r., od godz. 13:00 do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, dr Joanna Małecka, dr Maciej Borowicz, przedstawiciele rady sołeckiej miejscowości Białe Błota, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Henryk Sykut i Radni Gminy Białe Błota. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:

1. Gabinet stomatologiczny w szkole w miejscowości Białe Błota.

Ad.1. Gabinet stomatologiczny w szkole w miejscowości Białe Błota.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że posiedzenie Komisji zostało zwołane poza planem pracy po zasięgnięciu informacji, iż od 01.07 br nie będzie w szkole w Białych Błotach gabinetu stomatologicznego. Ponadto na tę chwilę gabinet stomatologiczny w Centrum Medycznym Ikar świadczy  usługi, ale nie w takim zakresie jak miało to miejsce w przypadku Gminnej Przychodni w Białych Błotach. W tej chwili stomatolog jest 2 x w tygodniu po 2 godziny. Pani Przewodnicząca w pierwszej kolejności oddała głos dr Joannie Małeckiej, która prowadziła gabinet stomatologiczny w szkole w Białych Błotach.
Dr Joanna Małecka poinformowała, że od 01.07 br Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał z nią umowy na prowadzenie gabinetu w szkole. Dotychczas miała 12 godzin i przyjmowała dzieci 3 x w tygodniu. Dodała, że po zakończeniu postępowania konkursowego, w którym nie przyznano jej kontraktu złożyła odwołanie do NFZ, które zostało rozpatrzone negatywnie. Po otrzymaniu oddaleniu odwołania, zgodnie z przysługującą procedurą złożyła kolejne odwołanie, które oczekuje na rozpatrzenie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, co jest przyczyną że ten gabinet po 16 latach przestał istnieć.
Dr Joanna Małecka odpowiedziała, że przy rozpatrywaniu konkursu była brana pod uwagę np. dostępność do gabinetu, jego wyposażenie i ciągłość kontraktu. Dodała, że nigdy nie było żadnych zastrzeżeń, co do wyposażenia tego gabinetu. Pani dr poinformowała, także że w swoim prywatnym gabinecie na Szubińskiej ma rentgen i dzieci nie musiały jeździć do Bydgoszczy na prześwietlenie.  Pani dr o negocjacjach dowiedziała się dzień przed i nie mogła w nich uczestniczyć osobiście. Reprezentował ja pełnomocnik. Na spotkaniu Komisja powiedziała, że docenia długoterminową pracę, ale nie ma obowiązku aby dzieci chodziły do gabinetu stomatologicznego w szkole i mogą przyjść do przychodni.
Przewodnicząca Komisji oddała głos dr Maciejowi Borowiczowi.
Dr Maciej Borowicz poinformował, iż od przejęcia placówki przez Centrum Medyczne Ikar prowadzona jest działalność stomatologiczna i ginekologiczna na koszt pana doktora. Pacjenci mają zapewnione usługi za darmo. Konkurs ww. zakresie miał się odbyć w zeszłym roku, ale został rozpisany dopiero w połowie bieżącego roku. Pan doktor odniósł się do informacji o braku aparatu usg w przychodni i powiedział,  że jest to nieprawda. Aparat usg został zakupiony w zeszłym roku o czym informował już trzykrotnie. Dodał, że cały czas ktoś próbuje rozsiewać nieprawdę.
Przewodniczą Komisji odpowiedziała, że w sprawie usg to ona zadała pytanie na sesji. Zapytała, czy jest osoba, która obsługuje ten aparat usg.
Dr Maciej Borowicz odpowiedział, odpowiedział, że aparat usg istnieje od samego początku i przychodnia stara się, żeby usługi były wykonywane jak najszybciej. Na ww. aparacie pracuje również ginekolog, posiada on 4 głowice i jest personel, który go obsługuje. Dodał, że jego winą jest fakt, że chce aby usługi były wykonywane jak najszybciej i w związku z powyższym kieruje czasami pacjentów do placówek na Szubińską albo Fromborską , za zgodą pacjenta.
Przewodniczą Komisji zapytała ile razy w tygodniu będzie lekarz stomatolog w przychodni?
Dr Maciej Borowicz odpowiedział, że w konkursie na gabinet stomatologiczny startowało 6 podmiotów. Z tych 6 podmiotów Centrum Medyczne Ikar otrzymało 53,7 punktów, a dr Joanna Małecka 31 punktów. Jednym z kryteriów było ciągłość świadczenia usług, za co dr Borowicz dostał zero punktów. Do 30 czerwca br gabinet stomatologiczny był otwarty 2 x w tygodniu po cztery godziny, a od 01.07 br będzie czynny codziennie. Wyjaśnił także , że gabinet w szkole w Łochowie został wypełni wyposażony wraz z aparatem rtg Pan doktor poinformował, także że podjął działania wraz z Wójtem Gminy, aby gabinet w Białych Błotach w szkole mógł dalej działać.
Wójt Gminy dodała, że otrzymała zapewnienie z NFZ, iż zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zapewnił, że Rada Gminy Białe Błota jest do dyspozycji ww. sprawie.
Radna Aleksandra Lubońska zapytała ile dzieci korzystało z usług gabinetu stomatologicznego w szkole.
Dr Joanna Małecka odpowiedziała, że przez pół roku z jej usług skorzystało 700 dzieci.
Przewodnicząca Komisji zaproponował, wstrzymanie dalszej dyskusji do czasu ogłoszenia konkursu i dodała, że  cieszy się iż dr Borowicz wypełnia założenia do umowy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851