Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 lipca 2014 r., od godz. 13:00 do godz. 15:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 lipca 2014 r., od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, dr Joanna Małecka, przedstawiciel rady rodziców ze szkoły w Białych błotach, Radni Gminy Białe Błota, sołtys Kruszyna Krajeńskiego i sołtys Murowańca. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:

1. Gabinet stomatologiczny w szkole w miejscowości Białe Błota.

Ad.1. Gabinet stomatologiczny w szkole w miejscowości Białe Błota.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na ostatnim spotkaniu dr Borowicz poinformował, że był w Narodowym Funduszu Zdrowia z Wójtem Gminy Białe Błota i obiecano , że do 30.06 2014 r. zostanie rozpisany dodatkowy konkurs na usługi stomatologiczne. W związku z powyższym zapytała dr Małecką, czy konkurs został rozpisany?
Dr Joanna Małecka poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnej decyzji w sprawie odwołania i nie ukazał się konkurs na usługi stomatologiczne. Poinformowała, również iz była w Narodowym Funduszu Zdrowia i została poinformowana, że złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o ogłoszeniu konkursu tj jedno postępowanie z drugim nie ma nic wspólnego.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że dr Borowicz poinformował na poprzednim posiedzeniu Komisji , że dla Gminy Białe Błota uzyskał następujące kontrakty w zakresie stomatologii tj.: dla dorosłych w przychodni w Białych Błotach i pół kontraktu dla dzieci w Białych Błotach i cały kontrakt dla dzieci w Zespole Szkół w Łochowie. W związku z powyższym pani dr Małecka została pozbawiona kontraktu w szkole w Białych Błotach. Pani Maria Wolsztyńska odczytała pismo, które dyrekcja szkoły wystosowała do NFZ.
W imieniu rodziców dzieci korzystających z usług gabinetu stomatologicznego wypowiedziała przedstawiciel Rady Rodziców, która powiedział, że rodzice byli bardzo zadowoleni z usług dr Joanny Małeckiej.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że kontrakty, które powinien realizować dr Borowicz nie są realizowane od 01.07.2014 r. Poinformowała, że wraz z radną Marleną Witkowską – Rypiną były w Łochowie i gabinet w szkole jest zamknięty. Ponadto jeżeli chodzi o stomatologię to gabinet w przychodni w Białych Błotach powinien codziennie przyjmować po 6 godzin dorosłych i 3 godziny dzieci, a jest otwarty 4 godziny. Pani Przewodnicząca  dodała, że kontrakty, które pozyskał dr Borowicz prawdopodobnie są realizowane w innych przychodniach bydgoskich, gdyż dr Borowicz jak przejmował przychodnię w Białych Błotach mówił, iż będzie się dzielił kontraktami, które ma  na Fromborskiej i Szubińskiej, Dodała, że nie chce aby kontrakty pozyskane przez przychodnię w Białych Błotach były wyprowadzane z naszej gminy. 
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że rozmawiała z dr Borowiczem i  poinformował  ją, że dostał 1 etat na stomatologię w Białych Błotach.
Radna Marlena Witkowska- Rypina złożyła wniosek o udostępnienie informacji ile punktów zostało przyznane Centrum Medycznemu Ikar na usługi stomatologiczne dla dorosłych i dzieci w Białych Błotach i ile punktów zostało przyznane gabinetowi stomatologicznemu w Zespole Szkół w Łochowie. - wniosek został przyjęty 3 glosami za, przy 3 obecnych radnych.
Przewodnicząca Komisji poruszyła również sprawę udzielenia w 2013 r. ulg Centrum Medycznemu Ikar. Zapytała co było tym ważnym interesem dłużnika?
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że w tym zakresie powinna się wypowiedzieć Skarbnik Gminy.
Dr Joanna Małecka powiedziała, że w dniu negocjacji w NFZ dowiedziała się, że dzieci nie muszą być przyjmowane w szkole i mogą do stomatologa chodzić do przychodni. Po otrzymaniu odmowy na przedłużenie kontraktu pani doktor złożyła odwołanie do Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskała informację, że jeżeli NFZ uzna za potrzebne to ogłosi konkurs. Dodała , że jeżeli chodzi o rentgena to dzieci miały robione prześwietlanie w jej gabinecie prywatnym na kasę chorych

Przewodnicząca Komisja złożyła wniosek o podanie godzin otwarcia gabinetów w szkole w Łochowie i w przychodni w Białych Błotach z wyodrębnieniem godzina dla dzieci i dorosłych.- wniosek został przyjęty 3 glosami za, przy 3 obecnych radnych.
Zastępca Wójta powiedział, że gabinet w Łochowie może był zamknięty, gdyż dr Borowicz nie ma jeszcze podpisanej umowy.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że dr Borowicz ma obowiązek realizacji umowy od 01.07.2014 r. i zaproponowała żeby oddał swój kontrakt dla dzieci pani doktor.
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie ma pewności, że jak odda kontrakt że dostanie go dr Małecka
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że pan doktor ma takie układy w NFZ, że może  chyba scedować ten kontrakt na gabinet dr Małeckiej. Dodała, że nie może być tak, że zabiera się jednym i daje się drugim.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy poszło jakieś pismo oficjalne od Rady Gminy Białe Błota, że popiera się działania dr Joanny Małeckiej.
Przewodnicząca Komisji powiedział, że chciała zebrać podpisy w tej sprawie i dodała, że najważniejsza u dzieci jest profilaktyka, a tego nie będzie w przychodni. Pani Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, iż Centrum Medyczne Ikar nie wywiązuje się z umowy, bo miał zapewnić ciągłość usług w takim zakresie jak miało to miejsce jak była Gminna Przychodnia w Białych Błotach. Wówczas codziennie był stomatolog i ginekolog.
Kierownik Anna Zdunek wyjaśniła, że pan Borowicz przystąpił do konkursu w zakresie ginekologii, a ciągłość usług była zapewniona.

Przewodnicząca Komisji złożyła wniosek o podanie  przyczyny dla której przyznano ulgi w               2013 r, Centrum Medycznemu Ikar - wniosek został przyjęty 3 glosami za, przy 3 obecnych radnych.

W wyniku dalszej dyskusji Zastępca Wójta przypomniał, że na sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 24.06.2014 r. Wójt Gminy Białe Błota zobowiązała się, że po wyczerpaniu drogi odwoławczej zostanie przeanalizowana inna forma dofinansowania tego gabinetu tj. z budżetu gminy. Pani dr Małecka na pytanie Zastępcy Wójta o wysokość kontraktu odpowiedział, że wynosił on 8000 zł

Przewodnicząca Komisji złożyła wnioski:
-o wydłużenie godzin otwarcia Orlików tj codziennie od 10 do 22 z wyłączeniem niedzieli - wniosek został przyjęty 2 glosami za, przy 2 obecnych radnych. ( Podczas głosowania nieobecna była radna Aleksandra Lubońska);
-o kontrolę Orlików na terenie gminy Białe Błota - wniosek został przyjęty 2 glosami za, przy 2 obecnych radnych. ( Podczas głosowania nieobecna była radna Aleksandra Lubońska).

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 lipca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 11:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 957