PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności,  Pani Danuta Przybyło, Pani Beata Przyborska, Pani Justyna Białogłowy, inspektor Anna Bączkowska, przedstawiciele KS Łochowo, przedstawiciele klubu „ Spójnia” Pani Beata Julia Przyborska, Pani Renata Matuszak

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2014 r.
2. Sprawozdania z wykonania dotacji za 2014 r. przez kluby sportowe oraz plany działalności klubów i Orlików na 2015 r.
3. Wolne wnioski.

Ad. 3 Wolne wnioski.
Na posiedzenie przybyła Pani Danuta Przybyło przedstawicielka związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Beatą Przyborską. Powiedziała, że oprócz związków zawodowych działających w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach od 2013 r. działa jeszcze jeden związek od 1998 r. Do 2013 r. przedstawiciele nowego związku zawodowego były członkami dotychczasowego związku. W sprawie regulaminu premiowania powiedziała, że była na spotkaniu w tej sprawie ze związkami i zaproponowała żeby doliczyć te premie do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Poinformowała, że wielokrotnie próbowała się umówić na spotkanie w sprawie GOPS z nowym Wójtem Gminy. Termin spotkania jednak wyznaczono dopiero na luty 2015 r, a Pani Beata Przyborska otrzymała wypowiedzenie 31.01.2015 r. Wójt Gminy nawet nie chciał rozmawiać  ww. sprawie  telefonicznie. Pani Przybyło poprosiła Sekretarkę Wójt, żeby przekazała mu informację, ze pani Przyborska została zwolniona z pracy bez uzgodnienia tego faktu że związkami zawodowymi, których była członkiem od września 2014 r.
Pani Beata Przyborska dodała, że wielokrotnie zabiegała o rozmowę z Wójtem Gminy.  Dodała, że Wójt Gminy zwolnił ją z pracy, a pracownicy dalej walczą o pieniądze. 
Pani Danuta Przybyło poruszyła także sprawę głównej księgowej, która sprowadziła na GOPS komornika.
Pani Beata Przyborska dodała, że  przy wypowiedzeniu umowy gł. księgowej podała konkretne przyczyny zwolnienia. ZUS ponadto wystawił na ośrodek pomocy społecznej 4 tytuły wykonawcze w związku z zaległościami w składkach na ubezpieczenia społeczne. Pani Przyborska poinformowała, ze jako Kierownik zobowiązała się ZUSowi, że zaległości zostaną natychmiast uregulowane.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w pismach i rozmowach przewija się nazwisko pana Musielewicz ze stowarzyszenia antymobbingowego i zapytała, czy Pani Przyborska kiedykolwiek z tym panem pracowała.    
Pani Beata Przyborska powiedziała, że jak była dyrektorem MOPS w Bydgoszczy to pan Musielewicz był kierownikiem ośrodka dziennej pomocy. W związku z nieprawidłowościami  w ośrodku otrzymał naganę, a w następnej kolejności rozwiązano z nim umowę o pracę. Sprawa trafiła do sądu. W międzyczasie nastąpiła zmiana władzy w Bydgoszczy i pan Musielewicz został ponownie zatrudniony.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Pan Musielewicz może mieć uprzedzenia w stosunku do Pani Przyborskiej.  
Pani Danuta Przybyło powiedziała, że w ogłoszeniu o pracę na Kierownika GOPS wystarczy mieć tylko 4 lata doświadczenia, w tym 3 lata w pomocy społecznej.
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że może konkurs jest przygotowany pod kogoś. Dodała, że współpraca z Panią Przyborską była bardzo dobra. Pan Wójt też nie chciał się z nami w tej sprawie spotkać, a radni nie mieli żadnego narzędzia do załatwienia sprawy.
Ad.2.Sprawozdania z wykonania dotacji za 2014 r. przez kluby sportowe. 
Jako pierwsza głos zabrała Pani Justyna Białogłowy i powiedziała, że jej stowarzyszenie Łochowice z Przyszłością w zeszłym roku otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy w kwocie 1700 zł. Dodała, ze na zebraniu wiejskim w 2014 r. obiecano jej, że będzie miała zabezpieczone środki na swoją działalność w budżecie gminy, ale tak się nie stało.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał kto podjął decyzję, że na konkursy w 2015 r. przeznaczonych jest 155 000 zł, a nie 200 000 zł.
Inspektor Anna Bączkowska wyjaśniła, że decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy i on  decyduje o liczbie takich konkursów.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy coś wiadomo żeby Wójt Gminy przydzielił komuś jakąś kwotę na organizację imprez.
Inspektor Anna Bączkowska odpowiedziała, że organizacją imprez na terenie gminy w 2015 r. ma zająć się Gminne Centrum Kultury.
Pani Beata Przyborska powiedział, że skoro jest zapisana w budżecie gminy kwota 200 000 zł na sport i rekreację to nie widzi sensu organizacji kilku konkursów.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to 200 000 zł przeznacza się w ramach otwartego konkursu ofert, w budżecie mówi się o jednym konkursie. Dodała, że do tej chwili radni uczestniczyli w pracach komisji, która przyznawała te środki, ale od dwóch lat są pomijani w tej sprawie.
Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że to ustawa wskazuje kto może być członkowie komisji konkursowej, a kto nie. 
Pani Justyna Białoglowy poprosiła Komisję o przyznanie jakiejś kwoty na działalność Stowarzyszenia Łochowice z Przyszłością.
W następnej kolejności głos zabrała Pani Beata Przyborska, która poinformowała, że klub ORI pozyskał w zeszłym roku 14 000 zł spoza budżetu gminy na swoją działalność. Z kolei z budżetu gminy otrzymali dotację w kwocie 17 000 zł. W 2014 zostały zorganizowane następujące imprezy:
zawody rodzinne w tenisie;
mistrzostwa Polski i udział w Mistrzostwach Świata w fitness.
Ponadto co środę prowadzone są zajęcia fitness dla rodziców i dzieci. Ponadto w ramach wolontariatu prowadzone są zajęcia dla osób niepełnosprawnych. W 2015 r. klub chciałby zorganizować Mistrzostwa Polski w fitness. Ponadto Pani Przyborska dodała, że w związku z planowaniem wybudowania szkoły w Cielu warto przy projektowaniu szkoły pomyśleć o sali gimnastycznej, która byłaby dostosowana do nauki gry w tenisa.
Przedstawiciele KS Łochowo poinformowali Komisję, że klub zrzesza 3 drużyny młodzieżowe i planuje zrobić nabór dla 5-6 latków Składka członkowska wynosi 50 zł miesięcznie.
Przedstawiciele Klubu Sportowy „ Spójnia” poinformowali, że w turniejach piłki nożnej rocznie bierze udział około 1000 mieszkańców gminy. Od 2010 r. klub posiada status organizacji pożytku publicznego. W ciągu roku organizuje m.in. noworoczny turniej piłki nożnej oraz regularne turnieje piłki nożnej. W ramach klubu działa także sekcja żeńska piłki nożnej. Ponadto organizowane są obozy sportowe dla młodzieży.
Ad.1.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2014 r.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Renata Matuszak pracownik Gminnego Centrum Kultury.
Radna Maria Wolsztyńska zadała szereg pytań kto organizuje poszczególne imprezy i stwierdzila na końcu, że szukała imprez, które samodzielnie organizuje GCK. Dodała, że nie ma żadnych imprez typowo kulturalnych, które powinny być w gestii GCK.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że doszły go słuchy, że ośrodek jest za krótko czynny.
Pani Renata Matuszak poinformowała, że za poprzedniego kierownika GCK było czynne dłużej, ale nie było zainteresowania ofertą programową. Mieszkańcy zapisywali się na zajęcia, a potem w ogóle nie przychodzili.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że ona by chciała żeby nie było organizowanych koncertów w kościołach.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że ostatnio był na takim koncercie w kościele w Przyłękach i bardzo mu się podobało.
Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja wstępnie zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów uzdolnionych.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2015 r. środków finansowych w kwocie 2000 zł na bieżącą działalność dla Stowarzyszenia „ Łochowice z Przyszłością”;
o naprawę nawierzchni boiska Orlik w Białych Błotach.
Radna Maria Wolsztyńska zaapelowała żeby pracownicy Urzędu, a zwłaszcza Ci merytoryczni służyli Komisji i żeby byli w gotowości i aby obsługa Komisji była kompleksowa.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (26 maja 2015, 09:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816