PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2015 r., o godz. 10:00 w Auli Gimnazjum ul. Czysta 1a w Białych Błotach.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2015 r., o godz. 10:00 w Auli Gimnazjum ul. Czysta 1a w Białych Błotach.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni gminy Białe Błota oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Sekretarz Gminy Renata Dworak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Radca Prawny Urzędu Gminy Edyta Ksobiak, inspektor Aneta Malcer, inspektor Anna Bączkowska, Pani Marzanna Kreja oraz Pan Tomasz Stelmaszyk

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie do wprowadzenia  rozszerzenia Karty Dużej Rodziny na terenie gminy Białe Błota.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przekazał prowadzenie spotkania Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota Jackowi Grzywaczowi.

Ad. 1. Przygotowanie do wprowadzenia  rozszerzenia Karty Dużej Rodziny na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota przygotowany przez Urząd Gminy Białe Błota przedstawiła inspektor Aneta Malcer. 

Radni po zapoznaniu się z projektem uchwały zgłosili następujące uwagi:

Radna Alina Puppel zapytała co będzie z kartami dla dzieci, które mają inne nazwisko niż rodzicie.
Inspektor Aneta Malcer zaproponowała, żeby w takim przypadku wydawać dodatkowy dokument potwierdzający kartę.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy duplikat karty będzie wydawany odpłatnie?
Inspektor Aneta Malcer odpowiedziała, że jest to sprawa otwarta.
Pani Marzanna Kreja zapytała dlaczego w uchwale powiela się zapisy ustawy. Zapytała dlaczego wydaje się Białobłocka Kartę , jak można korzystać z karty ogólnopolskiej.
Inspektor Aneta Malcer odpowiedział, że po rozmowach z partnerami, którzy są zainteresowani współpracą z gminą Białe Błota karta jest niezbędna bo tylko na tej podstawie ww. partnerzy chcą udzielać zniżek tylko mieszkańcom naszej gminy.
Pani Marzanna Kreja zapytała po co dotować instytucje bydgoskie.
Inspektor Aneta Malcer odpowiedział, że partnerzy bydgoscy dają ulgi naszym mieszkańcom w ramach własnej promocji. W sprawie zniżek na bilety poinformowała, że po spotkaniu z Zarządem Dróg i Komunikacji uzyskano informację, że nie ma możliwości drukowania biletów jednorazowych ze zniżką 50 %. Aby móc skorzystać z ulgi będzie można kupić bilety miesięczne w miejscach wskazanych przez spółkę.
Pan Tomasz Stelmaszyk zapytał się o ulgi na śmieci.
Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że Rada Gminy Białe Błota może zwolnić  z części opłat za śmieci jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w ramach pomocy społecznej.

Komisja podjęła dyskusję nt. ulg na śmieci.

W następnej kolejności rozważano wprowadzenie ulg na wodę.

Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała skonfrontowanie dwóch uchwał Urzędu Gminy Białe Błota i inicjatywę obywatelską w celu wybrania najlepszej opcji.
Przewodniczący RG zaproponował wspólne spotkanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
Ustalono kolejny termin spotkania na 24.04.2015 r. na godz. 10:00
Pan Tomasz Stelmaszyk zapytał co składa się na wydrukowanie karty w kwocie 19 000? 
Inspektor Aneta Malcer poinformowała, że na tę kwotę składa się druk karty i zakup hologramu.

Ad.2. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Inspektor Anna Bączkowska poinformował, że odbyły się 2 konkursy. W pierwszym konkursie odrzucono 7 ofert, a w drugim 1 ofertę.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki był podział środków w drugim konkursie?
Inspektor Anna Bączkowska odpowiedziała, że  II konkursie była przeznaczona kwota na dofinansowanie w wysokości 45 000 zł.
Poruszono kwestię dofinansowania Stowarzyszenia Łochowice z Przyszłością. Pani Bączkowska poinformowała, że stowarzyszenie złożyło wniosek poza konkursem i otrzymała środki na działalność.
Przewodniczący Komisji zapytał kto podjął decyzję, że w I konkursie przyznano kwotę 145 000 zł, a resztę w II konkursie.
Inspektor Anna Bączkowska wyjaśniła, że to Wójt decyduje o liczbie konkursów

Komisja jednogłośnie przegłosowała wnioski:
-o wyjaśnienie braku dofinansowania WKS ORI na wyjazd na Mistrzostwa Świata do Serbii;
-o zorganizowanie spotkania kierowników jednostek pomocy społecznej w sprawie samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (8 czerwca 2015, 08:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864