PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 .


PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz, radny Zbigniew Moroz, radna Wiesława Suszek, radny Piotr Mądrzyński, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Agnieszka Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Krzysztof Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców w Białych Błotach Łukasz Wyszomirski.

Porządek posiedzenia:
1.Budowa budynku świetlicowego w Przyłękach i budowa szkoły w Cielu.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Budowa budynku świetlicowego w Przyłękach i budowa szkoły w Cielu. 
Wójt Gminy na wstępie powiedział, że budynek świetlicowy w Przyłękach musi powstać.
Radna Alina Puppel zapytała co będzie w sytuacji gdy nie będzie dofinansowania na na rozbudowę budynku świetlicowego?
Wójt Gminy odpowiedział, że takie dofinansowanie będzie i oddał głos inspektor Agnieszce Piętce.
Inspektor Agnieszka Piętka poinformowała, że w latach 2014-2020 w ramach środków przyznawanych przez Urząd Marszałkowski można ubiegać się o dofinansowanie na obiekty świetlicowo- sportowe. Są dwa programy. Jeden umożliwia uzyskanie dofinansowania w kwocie  60 % od kwoty netto, a drugi 80 % od kwoty brutto.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o sprowadzenie dyskusji na właściwy tor i zapytała jakie są plany dotyczące poprawy warunków nauczania w szkołach tj. zlikwidowanie dwuzmianowości i zmniejszenie liczby dzieci w klasach.
Radny Krzysztof Kowalewski zaproponował wybudowanie szkoły w Cielu w kilku etapach.
Radna Wiesława Suszek powiedziała, że jest za wybudowaniem etapowo szkoły w Cielu, a nie za dobudowaniem segmentu w Białych Błotach.
Wójt Gminy powiedział, że wszyscy jesteśmy za budową szkoły w Cielu i dodał, że uważa iż nie ucieknie się od tego tematu.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że budowa szkoły w Cielu rozwiąże wiele problemów.
Inspektor Jacek Rakoczy  poinformował radnych, że przed nimi stoi jeszcze problem rozwiązania bieżących problemów szkolnictwa. Poinformował, że w Szkole Podstawowej w Białych Błotach na bieżące utrzymanie brakuje 200 000 zł, w Łochowie brakuje 390 000 zł oraz brakuje na dotacje dla placówek niepublicznych  1 213 000,00 zł. Pan Rakoczy poinformował, ze w pierwszej kolejności należy znaleźć środki na ww. potrzeby, a dopiero potem myśleć o nowych inwestycjach. Jeżeli chodzi o budowę szkoły w Cielu to na tę chwilę jest projekt szkoły, ale nie ma środków finansowych na rozpoczęcie inwestycji.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że  trzeci rok oświata funkcjonuje na zasadzie, że nie ma pieniędzy. Zostały zabrane pieniądze na remonty po to żeby zapłacić bieżące rachunki. W starej szkole w Łochowie trzeba wymienić instalacje.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał czy wiadomo już ile będzie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
Inspektor Jacek Rakoczy poinformował, że dzieci cały czas są zapisywane do szkół.
Inspektor Agnieszka Piętka poinformowała, że nie będzie w najbliższych latach dofinansowania do budowy szkół.
Kierownik  Maria Wiśniewski powiedział, że w połowie września będzie wiadomo ile dzieci będzie uczęszczać do bialobłockich szkół .
Radny Krzysztof Kocikowski zaapelował żeby przeanalizować koszty budowy szkoły w Cielu. Jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły w Białych Błotach powiedział, że ten temat był analizowany kilka lat temu i upadł, gdyż na czas rozbudowy szkoły trzeba by poświęcić kilka klas. Poprosił o przedstawienie informacji przez poszczególnych dyrektorów szkól nt. dwuzmianowosci.
Radny Krzysztof Kowalewski poinformował radnych, że w Cielu przy prywatnym przedszkolu zostanie otwarta niepubliczna szkoła podstawowa.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w 2011 r. były opracowane dokumenty dot. rozbudowy szkoły w Białych Błotach, w Przyłękach i budowy szkoły w Cielu. Wówczas koszt tej ostatniej inwestycji był oszacowany na kwotę 8 mln złotych.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że w szkole jest 1,5 zmiany, gdyż lekcje kończą się najpóźniej o 16:00.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że na każdym etapie dot. rozbudowy szkoły w Przyłękach radni są wprowadzani w błąd, gdyż na jednym ze spotkań w Przyłękach jeden z rodziców powiedział, że w szkole jest dwuzmianowość, a nikt tego nie zdementował.
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że w klasach od 1-3 jest maksymalnie 25 dzieci. Na dzień dzisiejszy do klas pierwszych jest zapisanych 228 dzieci, co daje 10 oddziałów. Na tę chwilę lekcje kończą się o 15:30,a w przyszłym roku będą się kończyć najpóźniej o 16:20. Priorytetem dla szkoły jest wymiana elektryczności. Pieniądze, które zostały przeznaczone na wymianę rozdzielni zostały już wykorzystane na ww. zadanie.
Radny Rafał Barsukiewicz zapytał od kiedy jest w szkole problem z elektrycznością?
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że od 2007 r.
Wójt Gminy zaproponował wzmocnienie w pierwszej kolejności tego co kuleje, czyli szkoły w Białych Błotach i w Łochowie. Następnie trzeba zrobić wszystko żeby zrezygnować z wynajmu budynku przy ulicy Czerskiej. Wójt zaproponował zbudowanie łącznika w Szkole w Białych Błotach.
Radna Alina Puppel powiedziała, że będzie pierwszą osobą, która zgłosi zagrożenie dla dzieci w Szkole Podstawowej w Białych Błotach. Jeżeli mamy coś wybudować to zapytała od kiedy, ile czasu minie od wybudowania nowego budynku do jego odbioru, ile będzie trwała sama budowa. Jeżeli miałby powstać łącznik w Białych Błotach to zapytała jak czasowo będzie to wyglądało? Poprosiła o przedstawienie realnych danych.
Wójt Gminy powiedział, że kwestia łącznika byłaby ujęta w przyszły budżecie i koszt takiej inwestycji to około 3 mln złotych. Dodał również, że inwestycja w Cielu kosztowałaby znacznie więcej. Poza tym w Białych Błotach jest już sala gimnastyczna, a w Cielu na początku by jej nie było.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy jak pojawi się dofinansowanie w trakcie budowy szkoły w Cielu to będzie można z niego skorzystać.
Inspektor Agnieszka Piętka powiedział, że do 2020 nie będzie na pewno żadnego dofinansowania do budowy szkół.
Kierownik Marian Wiśniewski dodał, że szkoła w Cielu może powstać tylko znasze pieniądze gminne.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że szkoła w Przyłękach powinna istnieć, ale jako filia szkoły w Cielu i tylko z klasami 1-3. Dodał również, że najpierw powinno się wybudować łącznik w Białych Blotach, a potem szkołę w Cielu.
Wójt Gminy zobowiązał się przedstawić koszty łącznika w Białych Błotach na przełomie września i października br.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę biblioteki w GCK i rozdawania książek.
Komisja podjęła dyskusję nt. dowożenia dzieci do szkół.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (6 sierpnia 2015, 09:30:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863