PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 listopada 2015 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 listopada 2015 r., o godz. 13:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz inspektor Jacek Rakoczy, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Maria Wiśniewski oraz pan Wiesław Siemiński..

Porządek posiedzenia:

1)Całkowite koszty związane z katastrofą budowlaną w Łochowie;
2) Propozycje dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.

Komisje prowadził  radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.1 Całkowite koszty związane z katastrofą budowlaną w Łochowie.
Inspektor Jacek Rakoczy poinformował, że koszt naprawy ponosi wykonawca, który spowodował tę usterkę i na tę chwilę kwota naprawy nie jest jeszcze znana.
Ad.2. Propozycje dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił propozycje dodatków dla dyrektorów szkół. 
W dyskusji na temat oświaty głos zabrał Pan Wiesław Siemiński, który zaapelował do radnych aby się zastanowili, bo oświata konsumuje 40% budżetu Gminy. Zapytał także, czy ten wzrost dodatków zostanie pokryty z dotacji, czy z budżetu gminy. Powiedział także , że w oświacie powinien zostać przeprowadzony audyt zewnętrzny.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że dodatki zostaną pokryte z budżetu gminy.
W wyniku dyskusji Komisja opowiedziała, się  za 6% wzrostem ww. dodatków.

  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 

Krzysztof Kocikowskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2016, 12:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489