PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 stycznia 2016 r., o godz. 15:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 stycznia 2016 r., o godz. 15:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot; inspektor Aneta Malcer, radny Piotr Mądrzyński, Pani Danuta Przybyło Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Reg. Kuj- Pom., była Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, Redaktor Naczelna „ Białe Błota info” Marzanna Kreja, pracownicy GOPS i pracownicy WTZ.

1.  Konflikt między pracownikami WTZ, a Kierownikiem GOPS.

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1. Konflikt między pracownikami WTZ, a Kierownikiem GOPS.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i powiedział, że Komisja została zwołana w trybie pilnym, w związku z brakiem porozumienia i przepływu korespondencji między Kierownikiem GOPS, a pracownikami WTZ. Poprosił Panią Kierownik Bajgot o przedstawienie problemu.
Kierownik GOPS powiedziała, że ona w tej sprawie złożyła już wyjaśnienia na sesji. Dodała, że do dnia dzisiejszego nie dostała kserokopii pism, na które rzekomo pracownicy WTZ nie otrzymali odpowiedzi. Powiedziała również, że nie wie co jest genezą problemu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że była kontrola wewnętrzna WTZ i od tego zaczęły się problemy pomiędzy instytucjami.
Kierownik GOPS potwierdziła to co powiedział Przewodniczący Komisji i dodała, że kontrola nie wypadła pozytywnie.
Pracownik WTZ po Kierownika powiedziała, że pracownicy WTZ nie mogli się spotkać z Kierownikiem GOPS w dzień który został wyznaczony przez Kierownika,a  cały spór zaczął się od Dnia Pracownika socjalnego. Dodała, że pierwsza wizyta Kierownika GOPS w WTZ to była kontrola.
Pracownik WTZ powiedziała, że Pani Kierownik poinformowała pracowników WTZ, że od nowego roku wszystko się zmieni.
Kierownik GOPS poruszyła sprawę protokołu i powiedziała, że zawsze sporządza Protokół ze spotkań.
Pracownica WTZ powiedziała, że po przeczytaniu protokołu okazało się, że jest wiele nieścisłości.
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że to ona przygotowywała ww. protokół ze spotkania z pracownikami WTZ i wyjaśniła, że pewne kwestie mogły jej umknąć, ale nie jest przecież maszyną żeby wszystko zapisać.
Psycholog WTZ powiedziała, że są pewne niedomówienia i przez to czuje się zagrożona, bo nie wiadomo co wynika z tych pism. Dodała, że czuje się psychicznie zmęczona tą sytuacją.
Pani Pikulik instruktor WTZ dodała, że szalę goryczy u pracowników przelał dzień Pracownika Socjalnego, gdyż pracowników WTZ pominięto w tym święcie. Dodała, że Pani Bajgot powiedziała Pani Antoszak, że o nas zapomniała. Dodała, że pracownicy WTZ poczuli się odrzuceni.

Przewodniczący Komisji powiedział, że brakuje woli z dwóch stron.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego Pani Kierownik pojawiła się w WTZ z wizytą dopiero w listopadzie, a nie zaraz po objęciu stanowiska.
Kierownik GOPS powiedziała, że musiała zająć się innymi sprawami.
Pani Danuta Przybyło powiedziała, że jeżeli Kierownik mówi o zmianach to powinna powiedzieć o jakie zmiany chodzi.
Pracownica WTZ wyjaśniła, że pracownicy odebrali wypowiedź Kierownika GOPS jako groźby.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że na spotkaniu w dniu 17.12.2015 r. z pracownikami WTZ wyjaśniła na czym maja polegać ww. zmiany.
Główna księgowa WTZ powiedziała, że 31.12 2015 r. został przedstawiony aneks w którym nie ma jej stanowiska pracy.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że WTZ są jednostką podrzędną, nie jest wyodrębnianą jednostką i nie ma własnego statutu.
Pracownica WTZ powiedziała, że po podpisaniu protokołu z kontroli jak chciałyśmy złożyć zastrzeżenia do niego otrzymałyśmy odpowiedź, że protokół został podpisany i nie można do niego wnieść uwag.
Pracownik GOPS powiedziała, że w pouczeniu w Protokole była uwaga, że jest 7 dni na wniesienie uwag i jego podpisanie.
Pani Redaktor Naczelna Białe Błota info zapytała jakie przepisy stosuje GOPS w sprawie podpisania protokołu, gdyż termin do wniesienia zastrzeżeń przysługuje nawet po podpisaniu protokołu. Zapytała jaka jest podstawa prawna takiego postępowania?

W sprawie spotkania Kierownika GOPS z pracownikami WTZ i Wójtem poproszono o zmianę jego terminu jak wróci z chorobowego Pani Antoszak.


Kierownik GOPS poinformowała, że kadry i księgowość WTZ zostaną przeniesione do GOPSu, gdyż WTZ nie może zatrudniać pracowników.
Pani Danuta Przybyło zapytała czy Główna Księgowa straci pracę?
Kierownik GOPS powiedziała, że Główna Księgowa wróci z urlopu to uzyska odpowiedź i dodała, że pracownicy mają swoje miejsca  pracy.
Pani Danuta Przybyło zapytała ponownie czy pani Kierownik nie może dzisiaj powiedzieć Głównej Księgowej czy będzie miała pracę.
Kierownik GOPS  odpowiedziała, że na forum nie będzie dyskutować o sprawach pracowniczych.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał na jakiej podstawie Pani Kierownik mówi, że Kierownik WTZ nie może zatrudniać pracowników. Statut GOPS stanowi, iż kierownik jednostki organizacyjnej pełni funkcję pracodawcy.
Kierownik GOPS  wyjaśniła, że kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Kierownik GOPS.

Komisja podjęła dyskusje nt utworzenia WTZ.

Pani Beata Przyborska jako była Kierownik GOPS powiedziała są niezgodności w Statucie GOPS z obowiązującym prawem. Statut GOPS od momentu uchwalenia był zmieniany 5 krotnie. Uchwała dot. Statutu podlega nadzorowi Wojewody i zapisy dot WTZ nie zostały uchylone. Były jedynie uwagi co do szkoleń pracowników. Dodała, że w 2014 r. z powództwa pracownika WTZ była sprawa w sądzie pracy dot.  wypłaty premii. Sąd pracy zanim rozstrzygnął tę sprawę sprawdzał, czy czy powód został właściwie wskazany. Po zbadaniu sprawy sąd stanął na stanowisku, że WTZ jest miejscem pracy, a kierownik WTZ jest pracodawcą. Kolejna niespójność jeżeli chodzi o WTZ to jej forma organizacyjna jednostki. Ponadto w 2011 r. była prowadzona kontrola przez Starostwo pod względem merytoryczny i finansowym wówczas również podniesiono problem pracodawcy dla pracowników WTZ i stwierdzono, że tym podmiotem jest kierownik WTZ. Dodała, że według niej organem właściwym do kontroli WTZ są NIK i starosta.
Pani Redaktor Naczelna Białe Błota info powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi od Kierownik GOPS dot. protokołu.
Kierownik GOPS powiedziała, że zastrzeżenia do protokołu zostały wniesione.
Pani Redaktor Naczelna Białe Błota info powiedziała, że słyszała na tej sali, że było odwrotnie.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016, 07:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438