PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka,   inspektor Aneta Malcer, radny Zbigniew Moroz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak oraz mieszkańcy Przylęk.

Porządek posiedzenia:
1.  Omówienie projektu uchwały w sprawie stypendium dla dzieci uzdolnionych.
2. Warunki lokalowe szkoły Podstawowej w Przyłękach – Komisja wyjazdowa.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.
Ad.1. Omówienie projektu uchwały w sprawie stypendium dla dzieci uzdolnionych. 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że proponuje stworzenie programu stypendialnego na terenie gminy Białe Błota. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku dotychczasowe osiągnięcia dziecka, potwierdzenie zdobycia nagrody, kopię dyplomów i w razie potrzeby ich tłumaczenia, potwierdzenie przeprowadzenia konkursy. Dodała, że zmianą ma być również wprowadzenie stypendium specjalnego dla ucznia z bardzo wysoką średnią. O takie stypendium występowałaby Dyrektor szkoły.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest przeciwna takiemu stypendium specjalnemu, gdyż nagrodą dla takiego ucznia jest dostanie się do lepszego gimnazjum, czy liceum.
Inspektor Aneta Malcer powiedziała, że stypendium specjalne zostało wpisane do projektu uchwały na wniosek Dyrektorów szkół.

Komisja podjęła dyskusję na temat stypendiów specjalnych.

Radna Maria Wolsztyńska w związku z powyższym zaproponowała przy przyznawaniu stypendium specjalnego ustalić średnią ocen np. 5,5. Poprosiła Panią Anetę Malcer o sprawdzenie ilu uczniów kwalifikowałoby się do takiego stypendium na podstawie danych z zeszłego roku. 

Członkowie Komisji zgłosili błędy literowe w projekcie uchwały.

Ad.2. Warunki lokalowe szkoły Podstawowej w Przyłękach – Komisja wyjazdowa.

Członkowie Komisji zapoznali się z warunkami lokalowymi szkoły w Przyłękach.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Urząd Gminy będzie szedł w kierunku świetlic, a ewentualne dofinansowanie w ramach ZIT na ten cel przewidywane jest w przyszłym roku.
Mieszkańcy Przyłęk powiedzieli, że mieli obiecane już kontenery, które odpuszczono w wyniku porozumienia. Dyrektor Szkoły dodała, że to ona przystopowała te kontenery, bo miała obiecane ,że powstanie budynek świetlicowo- sportowy. Dodała, że ten nowo powstały obiekt zostanie wykorzystany w 100 % i na pewno uratuje mieszkańców do czasu powstania szkoły w Cielu.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że problem w oświacie jest nie tylko w Przyłękach.
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek do Wójta Gminy  o przeanalizowanie istniejącej koncepcji inwestycji w Przyłękach i poszukanie w tym zakresie oszczędności.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 lutego 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544