PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 kwietnia 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 kwietnia 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak; przedstawiciel Zespołu OL-TOM Andrzej Kieroński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk Paweł Zuehlke i Magdalena Zuehlke.


Porządek posiedzenia:
1.  Dyskusja nad możliwością zmian w funkcjonowaniu Oświaty.
2.  Omówienie propozycji organizacji pozarządowych dot. prowadzenia działalności kulturalnej.
3. Wolne wnioski
Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Ad.1. Dyskusja nad możliwością zmian w funkcjonowaniu Oświaty.
Przewodniczący Komisji zapytał jak reforma 6 -latków będzie przekładać się na ilość oddziałów w szkole i na funkcjonowanie szkoły.
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że na dzień dzisiejszy zapisanych jest dzieci do trzech klas pierwszych i przewiduje się jedną klasę zerową. Pani Dyrektor planuje zostawić w szkole przy Czerskiej dotychczasowych sześciolatków, które pójdą do drugiej klasy i nowe klasy pierwsze.
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że do klasy pierwszej zapisało się 56 dzieci.

Przewodniczący Komisji zapytał jak likwidacja godzin karcianych wpłynie na budżet gminy, co się stanie z kółkami zainteresowań.
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że te zajęcia muszą być, ale na tę chwilę nie wiadomo jakie to będą koszty.
Sekretarz Gminy powiedziała, że należy się zastanowić nad zwiększeniem liczby dzieci w klasach.
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że należy się zastanowić jaka jest wizja szkoły. Zajęcia dodatkowe stanowią duży atut szkół, ponieważ dzieci mają zapewnioną opiekę po szkole.
Dyrektor Danuta Ferenstain zwróciła uwagę, że jak rodzice zapisują dzieci do szkół to pytają się o zajęcia dodatkowe.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że widzi, że dyrektorom szkół nie podoba się zwiększanie liczby dzieci w klasach. Dodał, że taka propozycja już była przedstawiana przez inspektora Jacka Rakoczego, ale wówczas Wójt Gminy był przeciwny takim działaniom.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że przewiduje 1 oddział klasy pierwszej i 1 oddział klasy zerowej.

Ad.2. Omówienie propozycji organizacji pozarządowych dot. prowadzenia działalności kulturalnej.
Pan Andrzej Kieroński przedstawił informację na temat działalności Zespołu OL-TOM i kosztów prowadzenia działalności. Stowarzyszenie powstało w 2015 roku.

Pani Magdalena Zuehlke jako przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk powiedziała, że stowarzyszenie powstało w 2012 r. i składa się z 24 osób. Stowarzyszenie organizuje następujące imprezy:
       -     Mikołajkowa niedziela medyczna;
Przyłęckie kolędowanie;
Orszak Trzech Króli;
Rodzinna Majówka Rowerowa;
Festyn rodzinny
Ponadto stowarzyszenie funduje nagrody na święto latawca oraz organizuje przeglądy kominiarskie na terenie sołectwa.

Ad.3 Wolne wnioski.

Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o udostępnienie audytu zewnętrznego z zakresu Oświaty, który był przeprowadzony kilka lat temu;
o ujęcie w uchwale w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 możliwość dofinansowania kultury. 
Członkowie komisji zdecydowali o dodatkowym posiedzeniu Komisji w miesiącu maju dot. realizacji umowy z firmą Ikar w zakresie prowadzenia Przychodni w Białych Błotach
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487