PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Przychodni Ikar w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek , radny Zbigniew Moroz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain oraz Pan Maciej Borowicz.

Porządek posiedzenia:

1.  Realizacja umowy na świadczenie usług medycznych przez firmę Ikar

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1. Realizacja umowy na świadczenie usług medycznych przez firmę Ikar.

Komisja spotkała się w Przychodni z dr Borowiczem w celu zapoznania się z realizacją umowy na świadczenie usług medycznych przez firmę Ikar. Następnie Komisja udała się do szkoły podstawowej w Białych Błotach, celem wizytacji gabinetu pielęgniarki i obejrzenia nowo zakupionego schodowłazu.

Komisja przegłosowała następujące wnioski:
1. o wgląd do kwalifikacji osób prowadzących gimnastykę korekcyjną w szkołach na terenie gminy Białe Błota;
2. o poszukanie środków w budżecie gminy na zwiększenie godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach;
3. o skierowanie przez Wójta Gminy pisma do NFZ w sprawie zwiększania liczby punktów dla Przychodni Ikar w Białych Błotach w zakresie rehabilitacji. 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528