PROTOKÓŁ z posiedzenia Wszystkich Komisji Rady Gminy Biale Błota z dnia 16 maja 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia  Wszystkich Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 maja 2016 r., o godz. 14:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Przewodniczący Rady Gminy, Jacek Grzywacz, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Porządek posiedzenia:
1.Materiały na sesję.

Komisje prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota Maria Wolsztyńska
Na Komisji nieobecni byli radny Czesław Jabłoński i radny Sebastian Orlik.

Ad.1. Materiały na sesję.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z projektami uchwał dotyczącymi nazw ulic.
Wójt Gminy poinformował, że głównym powodem zwołania Komisji Wspólnej Rady Gminy Białe Błota są zmiany w budżecie związane z dofinansowaniem w Łochowie ulic Żurawinowej i Liściastej. Uchwała dot. zmian w budżecie musi zostać dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 24.05.2016 r. stąd konieczność zwołania sesji we wcześniejszym terminie
Sekretarz Gminy dodała,  że 25 maja 2016 r. będzie uroczyste podpisanie umów.

Posiedzenie Komisji opuścił Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę sprzedaży autobusów.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota ujęta w budżecie dot. autobusów już sprzedanych.
Radna Alina Puppel powiedziała, że w GCK były zabezpieczone środki na otwarcie sezonu motocyklowego.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Dyrektor GCK dostaje z Urzędu Gminy dotację i może zmieniać swój plan finansowy w ciągu roku.
Wójt Gminy powiedział, że wkład na ulice Liściasta i Żurawinową w Łochowie zostanie pokryty ze środków zaoszczędzonych na drogach w Kruszynie Krajeńskim.

Komisja podjęła dyskusje na temat szkoły w Cielu.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w roku szkolnym 2016/2017 będą w Białych Błotach 3 klasy pierwsze i 2 klasy zerowe, w Łochowie 2 klasy pierwsze i 3 zerowe, a w Przyłękach 1 klasa pierwsza i 1 zerowa. Dodała, że Wójt prowadzi rozmowy z dyrektorami szkół w sprawie łączenia klas.

Na Komisję przybyła radna Gabriela Żernicka.

Komisję opuścił Wójt Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o przyłącze do sieci gazowej w Cielu tj. czy to ma związek z tym, ze Środowiskowy Dom Samopomocy nie ma dostępu do wody w Cielu.
Skarbnik Gminy potwierdziła i dodała, że pozycja dot. projektu i opłaty przyłączeniowej.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o kanalizację w Lisim Ogonie, czy nie można tej inwestycji przeprowadzić późniejszym terminie.
Zastępca Wójta powiedział, że po wybudowaniu S5 może dojść do sytuacji, że na tym terenie nie będzie można nic zrobić ze względu na gwarancję drogi.

Dyskusja na temat kanalizacji.

Radna Alina Puppel powiedziała, że wpłynęło pismo mieszkańców Łochowa w sprawie usunięcia sprzętu z placu zabaw.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ten sprzęt został zakupiony ze środków sołeckich i o tym zdecydowało zebranie wiejskie. 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:33:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448