PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 czerwca 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 czerwca 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 

Porządek posiedzenia:

1.   Oferta zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Działy: 801, 851,852,853,854,921,926. 

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Na Komisji nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.1. Oferta zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że w Zespole Szkół w Łochowie i Szkole Podstawowej w Białych Błotach odbędą się w miesiącu lipcu półkolonie. Jeżeli chodzi o Gimnazjum w Białych Błotach to miał być zorganizowany obóz do gminy partnerskiej Elbmarsch, ale zaproszenie z zaprzyjaźnionej gminy zostało cofnięte, ze względu na sytuację polityczną i dużą liczbę uchodźców na tym terenie. Gimnazjum nie organizuje półkolonii. Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Przyłękach, to ze względu na brak bazy oświatowej i brak zainteresowanie nie będą organizowane w okresie letnim półkolonie. Dzieci i młodzież z Przyłęk będą mogli korzystać z salki rehabilitacyjnej i z boiska przy szkole. Natomiast boiska Orlik na terenie gminy będą otwarte w okresie letnim od poniedziałku do piątku od godz. 14 do godz. 22 i w weekendy od godz. 12 do godz. 22.

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę arkusza organizacyjnego w szkołach.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest na razie zatwierdzony jest arkusz kalkulacyjny przedszkola, a ostateczna decyzja w sprawie szkół zapadnie w dniu jutrzejszym.

Dyrektor Łukasz Narolski przedstawił ofertę wakacyjną półkolonii organizowanych prze GCK, która będzie m.in. obejmowała wyjazd do Torunia, wyjazd do Paterka i warsztaty cyrkowe. Koszt półkolonii to 90 zł.

Na posiedzenie Komisji przybyła radna Maria Wolsztyńska

Kierownik Bogusława Bajgot poinformowała, że jak co roku GOPS będzie organizował półkolonie w świetlicy w Cielu, Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim w terminach od 18 do 2 lipca i od 8 do 12 sierpnia. W programie przewidywane są zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, ruchowe, wycieczka do Torunia, odciskanie pieczęci lakowej, zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy. Zajęcia będą nieodpłatne.
Komisja poruszyła sprawę 500+.

Ad.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Działy: 801, 851,852,853,854,921,926. 

Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że wydatki na Oświatę stanowią 40,12 % budżetu gminy.
Komisja podjęła dyskusję nt. łączenia klas.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510