PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka

Porządek posiedzenia:

1.  Omówienie zmian w systemie Oświaty zaproponowane przez Ministerstwo Oświaty. 
2. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury. Oferta programowa oraz plan poprawy warunków lokalowych.
3. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Na Komisji nieobecni byli radna Anna Zawidzka i radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.1. Omówienie zmian w systemie Oświaty zaproponowane przez Ministerstwo Oświaty.
Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że zmiany proponowane przez Ministerstwo Oświaty to jak na razie jest tylko koncepcja. Zmiany ewentualnie miałyby nastąpić od 2017 roku. Projekt ustawy w tej sprawie ma być przygotowany  16 września 2016 r. Według założeń edukacja wczesnoszkolna ma być w klasach 1-4 . Pan Kierownik dodał, że za trzy laty szkoły byłyby w stanie pomieścić wszystkich uczniów, bez konieczności wynajmowania budynku przy ulicy Czerskiej. Rozważana jest również możliwość dowożenia dzieci z Murowańca do Łochowa Istnieje też koncepcja przedłużenia wynajmu budynku przy ulicy Czerskiej jeszcze o rok.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, ze radni nie pozwolą na wydłużenie o rok wynajmu ulicy Czerskiej.

Komisja podjęła dyskusje nt. łączenia klas.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że co innego jest tworzenie większych klas na samym początku, a co innego ich łączenie i dodała, że dobrze by było tworzyć klasy 25 osobowe.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby rodzice i dzieci byli przygotowywani do łączenia klas od września br.

W sprawie godzin karcianych Kierownik COEiS wyjaśnił, że wszystkie zajęcia dodatkowe będą realizowanie w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy.

Ad.2.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury. Oferta programowa oraz plan poprawy warunków lokalowych.

Dyrektor Łukasz Narolski poinformował, że planuje przenieść swój gabinet do pracowni plastycznej i dzięki temu odda swój pokój na rzecz biblioteki. Dodał, że na tę chwile nie ma możliwości powiększenia bazy lokalowej.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, ze w zeszłym roku była koncepcja zagospodarowania na rzecz GCK pomieszczeń po autobusach szkolnych.

Radny Rafał Barsukiewicz zwrócił się z prośbą do Sekretarza Gminy o wykoszenie trawy na placu sołeckim w Zielonce przed wrześniowymi festynami .

Posiedzenie Komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Dyrektor Łukasz Narolski powiedział, że chciałby aby zajęcia odbywały się popołudniami i we wszystkich świetlicach na terenie gminy. Planuje także otwarcie  dla dorosłych  kółka fotografii i filmu.

Ad.3.Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie zwiększenia środków na sport.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że środki pochodziłyby z oszczędności po przetargu na ulicy Chmielnej.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na utwardzenie ul. Czerskiej nie ma środków, a w tym roku kończy się ważność projektu.

Członkowie Komisji obecni na spotkaniu negatywnie zaopiniowali wniosek Wójta Gminy Białe Błota w zakresie sportu.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 15:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470