PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 września 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, radna Alina Puppel, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, Pani Beata Przyborska, Pani Beata Julia Przyborska, Pan Ireneusz Przyborski. 

Porządek posiedzenia:

1.  Materiały na sesję.
2. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1.Materiały na sesję.
-  w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię lamp i zapytała czym się kierował Wójt ujmując w zmianach do budżetu nowe punkty świetlne?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że są to lampy na które nie starczyło środków w ubiegłym roku. Z kolei w Łochowie przy ul. Dębowej jest to iluminacja świetlna przy kościele.
Pani Marzanna Kreja zapytała o co chodzi z tą iluminacją świetlną i dodała,że jest wiele ulic gdzie nie ma oświetlenia. Dodała, że iluminacja kościoła to nie jest zadanie gminy i dodała, że faworyzuje się kościół katolicki.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że na tę inwestycję są sponsorzy, a koszt gminy wyniesie ok 6 000 zł.

- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o zmianę godziny Komisji w miesiącu październiku z godz. 11:00 na 13:00

Ad.2 Sprawy bieżące.

Na posiedzenie Komisji przybyli rodzice i trenerzy dzieci uczęszczających do klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. 
Poruszono kwestię liczby godzin w-f, a także łączenia w obecnym roku szkolnym zajęć chłopców z dziewczynkami.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że oszczędności trzeba szukać gdzie indziej.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że trzeba każdemu uczniowi dać równy dostęp do zajęć z w-f.
Trener Beata Przyborska powiedziała, że według niej wszystko się robi, żeby zlikwidować te klasy.
Pani Beata Przyborska zapytała jaką strategię w sprawie wychowania fizycznego ma Rada Gminy?Dodała, że Pan Przewodniczący twierdzi, że nie ma bazy, a co Rada Gminy w tej kwestii zrobiła?
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że większość radnych chce, aby w Cielu powstała szkoła
Trener Beata Przyborska  powiedziała, że prowadząc zajęcia z cała grupą dzieci są mniejsze możliwości. Zapytała dlaczego trenerzy nie zostali poinformowani o problemach lokalowych w szkole?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że stawia wniosek o pozostawienie klas autorskich na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku.
Sekretarz Gminy powiedziała, że źle się stało, że tak późno poszła informacja do dyrektorów szkół, że mają szukać oszczędności. Dodała jednak, że jakby były łączone klasy to dzisiaj nie byłoby tego problemu, którego dotyczy dyskusja. Arkusz organizacyjny już jest i plany lekcji również, w związku z powyższym ciężko jest zmienić rozkład zajęć w klasie  3a i 4a.
Pani Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że rozmawiała z Panem Przyborskim i nie będzie łączenia zajęć chłopców z dziewczynkami i  klasa 4a dostała dodatkową godzinę w-f.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię zajęć korekcyjnych. Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że słyszała, że dzieci otrzymują opinie że powinny uczęszczać na takie zajęcia, a gdy idą do innego lekarza okazuje się, że nie mają wad postawy

Na koniec Trener Beata Przyborska powiedziała, że te zajęcia są wizytówka naszej gminy. Dla trenerów też jest ważne żeby promować szkołę. Dodała, że to jest nie w porządku, że zabiera się coś co zdaje egzamin. Stwierdziła, że pieniądze są ważniejsze od rozwoju dziecka.


Komisja jednogłośnie przegłosowała wnioski o:
1. przygotowanie projektu uchwały dot. programu autorskiego w zakresie gimnastyki i tenisa ziemnego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
2. realizację rozszerzonego programu wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Białych Błotach w zakresie sportów gimnastycznych i tenisa ziemnego w edukacji wczesnoszkolnej i kontynuacja w przypadku wnioskowania rodziców w 2 etapie szkoły podstawowej.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 grudnia 2016, 10:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366