PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak

Porządek posiedzenia:

1.  Gotowość placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
2.  Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1. Gotowość placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że w Szkole Podstawowej w Białych Błotach kończy się remont instalacji elektrycznej. Z kolei w starej szkole w Łochowie odmalowano sale.  Ponadto od nowego roku szkolnego nie będzie oddziałów przedszkolnych  tylko na ul. Czerskiej w bud. B Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
Pan Kierownik przedstawił koncepcje reformy oświaty.
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są jeszcze potrzeby remontowe w Szkole Podstawowej w Białych Błotach poza wymianą instalacji elektrycznej?
Sekretarz Gminy poinformowała, że konieczna jest wymiana płytek na schodach i wymiana parkietu na sali gimnastycznej.
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są plany w sprawie budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Czerskiej?
Wójt Gminy powiedział, że decyzja w tej sprawie należy do radnych.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jak Wójt Gminy przedstawi konkretną propozycję to radni zastanowią się nad tym zagadnieniem.

Komisja podjęła dyskusję na temat szkoły w Cielu.
Wójt Gminy powiedział, że dyrektorzy szkół uważają, że szkoła w Cielu jest niepotrzebna.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że na początku roku odbyło się spotkanie z ówczesnym dyrektorem COEiS Marianem Wiśniewskim i wówczas wszyscy obecni na spotkaniu opowiedzieli się za budową szkoły w Cielu. Dodał, że budowa szkoły w Cielu rozwiązałaby problem szkolnictwa globalnie.
Wójt Gminy zaproponował wybudowanie świetlicy w Cielu, poczekanie 5 lat i ewentualne dobudowanie do świetlicy szkoły.
Radny Rafal Barskuwiecz stwierdził, że dalsza rozmowa w tym temacie jest bezpodstawna.  Zwrócił uwagę, że w budżecie gminy jest zaplanowana budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez  Łochowo, Kruszyn Krajeński i Murowaniec. Dodał, że będzie przeciw tej inwestycji. Zapytał, czy może Urząd przygotuje propozycję ścieżki pieszo- rowerowej po południowej stronie gminy.

Ad.2. Materiały na sesję.

-uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (22 marca 2017, 14:15:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459