PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ

z  posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Sekretarz Gminy  Agnieszka Piętka, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusz Verne'a Danuta Ferenstain, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego Zdzisław Napora, Dyrektor Szkoły Podstawowej im ks. Twardowskiego w Przyłękach Alicja Włodarczak, Przedstawiciele Rad Rodziców oraz Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja.   

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Porządek posiedzenia:

1.  Propozycje dostosowania sieci szkół w ramach reformy oświatowej.
2.  Wolne wnioski.

Ad.1 Propozycje dostosowania sieci szkół w ramach reformy oświatowej.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich gości i w pierwszej kolejności oddał głos przedstawicielom Rad Rodziców.
Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum powiedziała, że nie ma przesłanek żeby nie mogłyby powstać dwie szkoły w Białych Błotach. Następnie  zapytała w jakim celu były przeprowadzone ankiety  w szkole podstawowej w Białych Błotach. 
Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej powiedział, że ankieta była przeprowadzona na wniosek Rady Rodziców, która chciała poznać opinię rodziców.
Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum zapytała jakie czynniki będą brane pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji w sprawie liczby szkół w Białych Błotach.
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa  powiedział, że pod uwagę będą brane następujące czynniki: finansowy, organizacyjny, sytuacja uczniów oraz sytuacja nauczycieli. Szacowany koszt dostosowania pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej w  Szkole Podstawowej to ok 90 000 zł. Z kolei dostosowanie w Gimnazjum klas 1-3 to koszt około 10 000 zł.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że chciałby poznać stanowisko gminy w sprawie reformy, czy są Państwo za jedną szkołą, czy za dwiema.
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa powiedział, że zadaniem Gminy jest przedstawienie informacji i dokonanie analiz, a stanowisko organu stanowiącego nic nie wnosi w tej sprawie.
Sekretarz Gminy dodała, że na grudniowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Wójt Gminy powiedział, że jest ukierunkowany bardziej na 1 szkołę, ale trzeba patrzeć w kierunki racjonalnych kosztów.
Radny Rafał Barsukiewicz zapytał skąd pomysł, że w Przyłękach będzie mała szkoła, a w Białych Błotach duża. Zapytał gdzie tu logika i sens.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na wczorajszym spotkaniu z Kuratorem Oświaty było powiedziane, że wszystkie szkoły 1-6 stają się szkołami 1-8. Pan Patrycjusz Migawa dodał, że szkoła w Przyłękach jest i będzie istniała.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że z koncepcji, która została przedstawiona wynika, że koszt adaptacji do nowego systemu oświaty będzie wynosił ok. 100 000 zł Powiedziała, że ciągle mówi się o kosztach i zapytała, gdzie te koszty są.  Dodała, że w przypadku jednej szkoły klasy byłyby duże i jedyne oszczędności jakie widzi radna to zwalnianie nauczycieli. Zapytała także czy gmina ma wizję ewentualnej rejonizacji. Kto będzie decydował o obwodach? 
Kierownik COEiS wyjaśnił, że część miejscowości Białe Błota będzie należała do Gimnazjum, w przypadku utworzenia dwóch szkół na terenie gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że według niego jest idealny moment na uporządkowanie sytuacji oświatowej na terenie gminy Białe Błota tj. zostają utworzone dwie szkoły i daje się początek temu żeby południowa część gminy miała swoją szkołę Ta druga szkoła podstawowa  byłaby zaczątkiem szkoły w Cielu.

Posiedzenie komisji o godz. 14:40 opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Komisja podjęła dyskusje nt. ilości oddziałów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Danuta Ferenstain  w nawiązaniu do ankiet, które zostały przeprowadzonej w jej szkole powiedziała, że gdy dowiedziała się o propozycji powstania dwóch szkół na terenie Białych Błot poinformowała rodziców o takiej możliwości. Dodała, że ankiety zostały  przygotowane przez rodziców. Zwróciła uwagę, że nie należy się dziwić rodzicom szkoły podstawowej, bo to dzieci z tej szkoły będą przenoszone do Gimnazjum. Natomiast uczniowie Gimnazjum pozostaną w tej samej szkole. Dodała, że to był jej obowiązek poinformować rodziców o sytuacji związanej z reformą oświaty.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy w związku z powstaniem 1 szkoły nie będzie żadnych zwolnień wśród nauczycieli.
Kierownik COEiS powiedział, że w obu przypadkach w okresie przejściowym nie będzie zwolnień.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy w przypadku zwolnień nauczycieli Karta Nauczyciela reguluje kwestię odpraw.
Kierownik COEiS  poinformował, że w przypadku zwolnionych nauczycieli będą miały zastosowanie nowe przepisy ustawy, które zakładają 6 miesięcy płatnego stanu nieczynności zawodowej.

Dyskusja nt rejonizacji w przypadku utworzenia dwóch szkół na terenie gminy Białe Błota.

Redaktor Naczelna Białe Błota info zapytała czy prezentacja przedstawiana w dniu wczorajszym na spotkaniu jest jawna i czy zostanie udostępniona w BIPie.
Sekretarz Gminy poinformowała, że prezentacja zostanie jeszcze uzupełniona i wówczas będzie dostępna w BIPie.
Redaktor Naczelna Białe Błota info zapytała kto przygotowywał pytania dotyczące ankiety?
Dodała, że przygotowanie takich pytań wymaga fachowej wiedzy.
Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Kozłowski powiedział, że pytania do ankiety przygotowywało prezydium Rady Rodziców.

Ad.2 Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek Klubu Seniora „ Razem Raźnej” z prośbą o wprowadzenie Karty Seniora.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Urząd rozważa wprowadzenie dla seniorów dofinansowania do wody i śmieci. Ewentualne zniżki można by wprowadzić w 2018 r.Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 09:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443