Protokół 30.08.2005

Nr 0063-3 (   ) 2005

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie dwóch Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor WOK w Łochowie Józef Damski, Dyrektor BOK w Białych Błotach wraz z księgową BOK Marią Rutkowską.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omówienie propozycji budżetów ośrodków kultury

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Dyrektor WOK przedstawił sprawozdanie z działalności WOK w Łochowie za okres od 01.05.2005 do 31.07.2007 oraz projekt planu finansowego działalności WOK na 2006 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Księgowa BOK przedstawiła wyjaśnienie dotyczące ujemnego wyniku finansowego na zamknięcie działalności GOKiS, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dyrektor BOK przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności BOK za okres od 01.05.2005 do 30.06.2005 wraz z planem działalności BOK na rok 2006 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna Pani Wójt stwierdza, że w miesiącu kwietniu powstała dziura budżetowa w finansach GOKiS, którą Dyrektorzy ośrodków kultury muszą rozwiązać, ponieważ pracownicy WOK, kapela Łochowianie nie mogą pozostać bez wynagrodzenia za ten miesiąc.

Dyrektor WOK przedstawił sprawę zaległych wynagrodzeń członków kapeli Łochowianie.

Księgowa BOK przedstawiła wyjaśnienia w sprawie wynagrodzeń kapeli za kwiecień.

Radni zgłaszali wątpliwości co do zasad zawarcia umowy o dzieło z członkami kapeli Łochowianie. Uznali, że dyrektorzy ośrodków kultury powinni zwracać większą uwagę na sposób zawierania umów tak aby nie budziły one wątpliwości samych zainteresowanych.

 

Pani Wójt stwierdziła, że zaległości w płatnościach GOKiS względem kapeli Łochowianie powinien uregulować BOK i przestrzegła Dyrektorów przed pochopnym zawieraniem umów o dzieło w przyszłości.

 

Ad.2

Radna Gabriela Żernicka krytycznie odniosła się do zatrudnienia Koordynatora ds. sportu, ponieważ uważa, że jest to zbędne stanowisko ponieważ imprezy sportowe mogą prowadzić np. pracownicy ośrodków kultury.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                           

Jacek Rakoczy                                             

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                       

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (9 września 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766