PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 września 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 21 września 2017 r., o  godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Sekretarz Gminy p. Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy, kierownik Centrum Edukacji i Sportu  Patrycjusz Migawa oraz pan Mirosław Krumrich.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:
1) Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji poprosił sekretarza gminy o krótką informację nt. wizyty prokuratury w Urzędzie Gminy Białe Błota i nt. budowy budynku oświatowego w miejscowości Zielonka.
Sekretarz Gminy poinformowała, że policja zabezpieczyła dokumentację trzech przetargów i dwie teczki osobowe pracowników Urzędu Gminy. Został sprawdzony również sprzęt gminny zakupiony w  grudniu 2016 r. Weryfikowano także sposób użytkowania samochodu służbowego. Dokumenty zostały przekazane w oryginale. Pani Sekretarz powiedziała, że Urząd nie wie w jakiej sprawie jest toczone postępowanie 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała czego dotyczyły przetargi?
Sekretarz Gminy poinformowała, że są to przetargi z tej kadencji  tj. dwa z 2015 r. i jeden z 2016 r. Dotyczą one inwestycji już zakończonych. 
Jeżeli chodzi o sprawę inwestycji w Zielonce to na tę chwilę roboty zostały wstrzymane. Wpłynęło zawiadomienie do nadzoru budowlanego, że budowa nie jest legalna. Urząd przekazał całą dokumentację wykonawcy. Konsorcjum, które wygrało przetarg miało uzyskać pozwolenie na budowę. Ta inwestycja jest priorytetowa w gminie, gdyż zakończono już nawet nabór na nauczycieli. Inwestycja była wykonywana zgodnie z projektem. Planowano jej zakończenie w październiku 2017 r. Toczące się postępowanie opóźni oddanie budynku do użytku. Na tę chwilę Urząd nie zapłacił wykonawcy żadnej kwoty. Teraz będzie legalizacja inwestycji.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, że inwestycja była w toku i nikt się nie zainteresował, że inwestor nie chce zapłaty. Zapytał czy to nie był żaden sygnał?
Sekretarz Gminy powiedziała, że nie był to żaden sygnał
Przewodniczący komisji poruszył sprawę parkingu przy przedszkolu i szkole w Białych Błotach. Komisja podjęła dyskusję ww. temacie.
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o wyjaśnienia na piśmie w sprawie chodnika przy ulicy Przysieckiego.
W następnej kolejności na komisje przybył pan Patrycjusz Migawa i pan Mirosław Krumrich, którzy przedstawili propozycję budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią w Białych Błotach. Koszt takiej inwestycji to ok 2 mln zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel. Pan kierownik przedstawił również propozycje dyrektora Szkoły Podstawowej w Łochowie  zakresie budowy hali sportowej.  

                                                                                


Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
                                                              Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 września 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446