PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 10 maja 2017 r., o godz. 14:00 – Komisja wyjazdowa.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa oraz inspektor Anna Bączkowska


Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Na posiedzenie komisji spóźnili się radny Krzysztof Kocikowski i radny Rafał Barsukiewicz

Porządek posiedzenia:
1) Przygotowanie gminnych placów zabaw do sezonu wiosenno-letniego


Inspektor Anna Bączkowska poinformowała radnych, że na terenie gminy Białe Błota znajduje się 13 placów zabaw, którymi zarządzają: Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkół w Łochowie, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, Szkoła Podstawowa w Przyłękach i Gminne Przedszkole „ Wróżka” Po wysłuchaniu inspektor Anny Bączkowskiej członkowie komisji podzielili się na zespoły, celem wizytacji wszystkich palców zabaw znajdujących się na terenie gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 11:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311