Protokół 22.02.2006

 

Nr 0063-1(2)2006

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego 2006 roku od godz. 16:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych           i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Realizacja i rozliczenie inwestycji gminnych wykonanych w roku 2005.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Wójt Gminy przedstawiła informację na temat realizacji inwestycji w roku 2005.

Skarbnik Gminy przedstawiła rozliczenie zgodnie z danymi załączonymi do niniejszego protokołu.

.

Ad. 2

Komisja nie omawiała materiałów na sesję.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2005 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodniczący Komisji pyta czy zmienił się czynnik bazowy naliczania diet radnych.

Skarbnik Gminy odpowiada, że czynnik bazowy nie został jeszcze podany przez Ministerstwo Finansów.

Przewodniczący Komisji wnioskuje, żeby w przypadku kiedy współczynnik wzrośnie diety pozostały na dotychczasowym poziomie.

Radny Zenon Paplaczyk pyta co się stało, że nagle można było zatrudnić doręczyciela poczty. Zwraca uwagę, że wnioskował o to od początku kadencji.

Wójt Gminy odpowiada, że zmieniła się ordynacja podatkowa i obecnie sołtysi nie mogą dostarczać nakazów podatkowych i musi to robić pracownik Urzędu lub poczta, która inkasuje za doręczenie 5,50 PLN.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że można było zatrudnić doręczyciela rok wcześniej i oszczędzić około 60 tysięcy PLN.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (3 marca 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (24 maja 2006, 08:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1409