PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.11.2017 od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.11.2017 od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski, radny Rafał Barsukiewicz, radna Maria wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, kierownik referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak sekretarz gminy Agnieszka Piętka, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, kierownik Referatu Podatków i Opłat Katarzyna Janka-Tymek, Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowska. 
Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Bronisław Balcerowski. 

Tematyka:
 
1.      Wstępne zapoznanie się z projektem budżetu na 2018 r.
2.      Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
3.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
Bronisław Balcerowski
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (27 listopada 2017)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (30 lipca 2019, 10:41:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305