Protokół 07.12.2006

Nr 0063-1(2)2006  
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 grudnia 2006 roku od godz 15:00 do 18:00 w  Urzędzie Gminy Białych Błotach ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz zaproszeni goście :
1)       Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska
2)       Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
3)       Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
4)       Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.       Omówienie stawek podatkowych na 2007 rok
2.       Omówienie materiałów na sesję
3.       Wolne wnioski i zapytania
 
Ad.1
                Propozycje stawek podatkowych przedstawiła pani Kierownik Referatu Budżetu
i Finansów Bożena Wożniak. Komisja po zapoznaniu się z propozycjami wniosła o zmiany zaproponowanych stawek:
1.        W projekcie uchwały nr 5 (wg. planu porządku obrad na III sesję 12. grudnia 2006 r.) § 1 pkt 1c od pozostałych gruntów ze stawki 0,19 zł na 0,18 zł za 1m2 oraz
w pkt. 26 z 16,50 zł na 16,30 zł tj. od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ad. 2
                Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję w dniu 12 grudnia 2006 r.
 
Ad. 3
                Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak wyjaśniła przedstawione zmiany do budżetu na 2006r. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut zakończył posiedzenie
 
 
Na tym protokół zakończono
                                                                   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                       Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Henryk Sykut (7 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2007, 13:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1774