Protokół 27.12.2006

Nr 0063-1(4)2006  
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2006 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białych Błotach ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz zaproszeni goście :
1)       Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska
2)       Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
3)       Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.       Omówienie propozycji inwestycyjnych do budżetu na 2007r.
 
Ad.1
Radny Edmund Łączny
 -    Zapytał kiedy powstanie Posterunek Policji w Białych Błotach?
-        Czy zbiorniki referencyjne zapewnią dostawy wody w okresie letnim?
Radny Bartosz Lau
-          Zapytał o wyjaśnienie inwestycji utwardzenia nawierzchni na ul. Leśnej
-          Jak wyglądają pozostałe zaplanowane inwestycje na 2007r. 
 
Odpowiedzi udzieliła Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
-        W sprawie budowy posterunku zawarte jest porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Treść porozumienia będzie dostępna pod koniec stycznia 2007 r.
-        W sprawie zbiorników referencyjnych na wodę wyjaśnień udzieliła Wójt Gminy.
-        Pozostałe inwestycje na 2007r. przedstawiła Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska
 
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut zakończył posiedzenie
 
 
Na tym protokół zakończono.
                                                                   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                          Henryk Sykut
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Henryk Sykut (27 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2007, 13:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1775