Protokół 17.01.2007

RGK 0063-1-1/07  
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 stycznia 2007 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białych Błotach ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz zaproszeni goście :
1)       Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska
2)       Księgowość GZEAS - Bożena Dziwnik
3)       GZEAS – Marian Wiśniewski
4)       Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.       Informacje w sprawie budżetu oświaty
2.       Inwestycje drogowe
 
Ad.1
                Informacje przedstawiła księgowa GZEAS-u Bożena Dziwnik. Stwierdziła, że
w budżecie na 2007 r. brakuje na wydatki oświatowe 243.000 zł.
                Przewodniczący komisji zaproponował przygotowanie zestawienia w jakich § nie doszacowano środków. Informacja ma zostać przygotowana na 22.01.2007 r.
                Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska stwierdziła, że budżet oświaty jest dobrze zaplanowany, a ewentualne brakujące, a zaplanowane środki zostaną przekazane na rzecz oświaty w trakcie roku.
 
Ad. 2
                Inwestycje drogowe na 2007r. przedstawił kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski. W dalszej części wystąpienia objaśnił propozycje inwestycji na dalsze lata.
        Przewodniczący komisji zobowiązał członków komisji do przedstawienia propozycji
i wniosków do budżetu na następne posiedzenie komisji zaplanowane na dzień 22.01.2007r.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut zakończył posiedzenie
 
 
Na tym protokół zakończono.
                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                       Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Henryk Sykut (17 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2007, 14:01:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598