Protokół 23.10.2007

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 października  2007 roku od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Pani Lucyna Krasulak i Radna Wanda Górna
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        PRL 2007-2013;
2.        Wstępne założenia do budżetu;
3.        Omówienie materiałów na sesję;
4.        Sprawy bieżące
 
 
Ad.1. PRL 2007-2013.
Wójt Gminy powiedziała cyt.: „ ja bym się skupiła na odpowiedzi na pytania, jakie państwo macie.”
Dodała, że założenia są bardzo ambitne. Cyt.: „ Natomiast tak, jak państwo zauważyliście zakładamy tutaj pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Trzeba sobie zadawać sprawę, że jeżeli tego dofinansowania nie uzyskamy, bądź w takim procencie jak zakładamy, bądź w ogóle, to budżet gminy będzie wymagał korekty, bo budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć tak dużych nakładów na inwestycje. To jest materiał wyjściowy.” Wyjaśniła także, że Pani Skarbnik przeglądała część finansową i mamy zapewnienie, że jest możliwe ażeby z naszego budżetu, przy założeniach dofinansowania wykonać te inwestycje. Dodała również, że Ci fachowcy z Invest Consulting też uważają, że będziemy w stanie wykonać te inwestycje.
Radny Henryk Sykut przedstawił swoje uwagi co do PRL:
-w inwestycjach w perspektywie będzie trzeba zbudować na terenie Gminy Ośrodek Kultury;
-w sprawie budowy ulic, zauważył, że dużo ulic będzie zrobionych w Białych Błotach, a w perspektywie zrównoważonego rozwoju gminy, zapytał czemu te pozostałe miejscowości zostały mniej docenione.;
zauważył, że można się cieszyć ze wzrostu wolnych środków i tak np. w 2004r. było tylko 5 mln., w 2005r. 5,9 mln, a w 2006r. 9 mln;
-przedstawił swoje uwagi co do budowy boiska i stadionu w Łochowie cyt.: „ ja mówię przez pryzmat, że idą duże pieniądze na kanalizację i pewne inwestycje w tym samym rejonie nie powinny być realizowane.”
Wójt Gminy powiedziała, że stadion przy ulicy Dębowej, to będzie boisko na którym będą się odbywały mecze ligowe. Dodała, że na to jest pozwolenie na budowę. Z kolei przy szkole ma być boisko ze sztucznej murawy, przede wszystkim do wykorzystania przy szkole.
Radny Edmund Łączny powiedział, że dostał upoważnienie od Klubu Biznesu, żeby na Komisji Budżetu powiedzieć, że Klub jest zbulwersowany budową za 600 tyś boiska, w tym czasie kiedy są budowane drogi, gdzie nie ma kanalizacji. Dodał, że to jest pewnego rodzaju luksus. Podał przykład boiska w Kruszynie Krajeńskim, gdzie za parę tysięcy zrobiono boisko. Powiedział, że jest przeciw takiemu rozwiązaniu tym bardziej, że można pozyskać środki.
Wójt Gminy  powiedziała, że jest planowane złożenie wniosku w przyszłym roku.
Radny Edmund Łączny dodał, że należy pamiętać, że jeżeli podłączymy się do kanalizacji z Bydgoszczą będziemy musieli cos dołożyć ze swoich środków i to jest priorytet. Powiedział także, że zgłosił dwa wnioski, ale żaden z nich nie został uwzględnione, a dotyczyły one terenów Trzcińca.
Wójt Gminy powiedziała, że zmiana dotycząca  czterech ulic w Trzcińcu zostanie wprowadzona.
Radna Wanda Górna powiedziała, że jest za drogami, ale tam gdzie nie ma kanalizacji to trzeba poczekać, bo bezsensu jest zrobić drogę, a potem ją rozkopać. Zwróciła się o zrobienie chodnika na ulicy porzeczkowej przy nowej przychodni. Poruszyła kwestię boiska i powiedziała, że jest to miejscowość rozwojowa, a dzieci jest coraz więcej. Dodała, że będzie złożony wniosek o dofinansowanie, ale musi być pokrycie w całości w budżecie. Dodała również, iż ustalono, że należy złożyć wniosek, a jeżeli nie będzie dofinansowania to całość będzie pokryta z budżetu Gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy Przyłęki i Ciele nie są rozwojowe i dlaczego mamy inwestować w jednej miejscowości w stadion i boisko.
Wójt Gminy powiedział, że robimy dwa różne boiska.
Radna Wanda Górna powiedziała, że skoro PZU i Ministerstwo Edukacji inwestuje w boiska, to jest sens ich budowy.
Radny Bartosz Lau powiedział, że należy spojrzeć na całą Gminę.
Radny Henryk Sykut przedstawił dalsze pytania dot. PRL:
-co zadecydowało, że w Kruszynie Krajeńskim będą zrobione następujące ulice: Świerkowa, Łąkowa i Kwiatowa;
- nie znalazłem w tym opracowaniu informacji nic o kanalizacji deszczowej, ani o skanalizowaniu terenów wokół ujęcia wody w Cielu.
Wójt Gminy powiedział, że Ciele ma kanalizację.
Radny Henryk Sykut powiedział, że kanalizację ma, ale tylko osiedle.
Wójt Gminy odpowiedziała, że trzeba budować kanalizację tam gdzie jest dużo mieszkańców.
Radny Henryk Sykut  powiedział, że w planie jest utwardzenie tej ulicy i jakby była tam kanalizacja to odcinek zostałby zabezpieczony.
Radna Wanda Górna spytała, czy można czerpać wodę ze zbiornika w Lisim Ogonie?
Wójt Gminy powiedziała, że nie ma takich informacji. Jest zaplanowane spięcie Ciela z Łochowem, żeby poprawić jakość wody. Zaplanowane jest również spięcie pierścieniowe w Trzcińcu i w Lisim Ogonie i te inwestycje powinny poprawić jakość wody.
Radny Edmund Łączny powiedział, że zgłaszał żeby opracować koncepcję zaopatrzenia wody. Dodał, że są dwie koncepcję, pierwsza która mówi, że będzie zwiększane ciśnienie i druga, że zrobiony będzie zbiornik retencyjny i jakość wody się wówczas poprawi w tych najbardziej odległych miejscowościach. Wyjaśnił, że ma inne zdanie na ten temat, gdyż przekroje rur nie są dostosowane, okazuje się, że jest ciśnienie, ale ciśnieniem wody się nie napełni. Zwrócił się do Wójta Gminy, aby jeżeli byłaby możliwość taką koncepcje opracować. Drugi problem to koncepcja odwodnienia, każda miejscowość powinna mieć taką koncepcję, a Białe Błota w szczególności. Zauważył także, że kanalizacja deszczowa od kościoła w Białych Błotach powinna być wymieniona. Poparł wniosek radnego Henryka Sykuta w sprawie kanalizacji w Cielu przy ujęciu wody.
Wójt Gminy powiedziała, że Pan Łączny odnośnie wymiany rur ma rację, a w sprawie ujęcia Ciela z Łochowem też przewiduje się projekt wymiany rur. Jeżeli chodzi o koncepcję odwodnienia cyt.: „ to już od dwóch miesięcy wiemy, że trzeba ją bezwzględnie zrobić.”
Radny Bartosz Lau poruszył kwestię budowy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy wyjaśniła, że jest to inwestycja drugoplanowa. Zwróciła także uwagę, że cały czas czeka oferta od wodociągów.
 
Ad.2. Wstępne założenia do budżetu.
 
Wójt Gminy powiedziała, że zadania inwestycyjne są przewidziane na ok. 15 mln, obejmują również rzeczy które są kontynuowane tj. ulica Czysta, Jutrzenki, przedszkole. Są też nowe inwestycje, te które wynikają z wieloletnich programów inwestycyjnych, przede wszystkim projekt kanalizacji, boiska, to boisko co zostało zgłoszone do dofinansowania, kolejne drogi, czyli koncepcja utwardzenia dróg w Białych Błotach i 1 mln. na jedną z dróg w Białych Błotach.
Radny Bartosz Lau spytał o konkretne inwestycje.
Wójt Gminy powiedziała, że do 15 XI jest jeszcze trochę czasu.
Radny Henryk Sykut powiedział, że czytał gdzieś odnośnie kładki w Łochowie i powiedział że zbulwersowała go kwota za którą ją wykonano.
Wójt Gminy powiedziała, że było to kwota 700 000 zł.
Radny Henryk Sykut zapytał o nasypy.
Wójt Gminy powiedziała, że nikt nie mówił, że buduje się most w połączeniu ze ścieżką rowerową. Dodała, że nasypy będą zrobione w tym roku. W budżecie nie było zapisane, że mamy połączenie kładki ze ścieżką rowerową. Połączenie było zaplanowane na przyszły rok. W tym roku, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie zrobimy nasypy.
 
Radny Henryk Sykut spytał, czy jest przewidziane powstanie ścieżek rowerowych w innych miejscowościach.
Wójt Gminy odpowiedziała, że przy okazji budowy dróg, będą na poboczu ścieżki rowerowe.
Radny Edmund Łączny powiedział, że kładka jest bardzo ważna tylko żeby była do użytku. To, że jest ważniejsze od ścieżki to do tego nie ma wątpliwości. Poruszył także kwestię placu pod kościół w Murowańcu.
Wójt Gminy powiedziała, że najprościej byłoby zamienić grunty i złożyć propozycję zamiany terenów, ta działka na której ma być usytuowany kościół, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania to 1,6 ha.
Radny Henryk Sykut spytał o wniosek złożony przez proboszcza z Ciela dot. dofinansowania do wieży na kościele.
Wójt Gminy powiedziała, że będą na to środki.
 
Radny Henryk Sykut powiedział, że słyszał, że  wpłynął wniosek o zwiększenie dotacji do BOK, chodzi o środki na wyjazd zespołu OL-TOM. Pan Kieroński dowiedział się od księgowej, że nie mają środków w związku z faktem że, zostały one zabrane z BOK na poprzedniej sesji.
Skarbnik Gminy powiedziała, że gdyby Głos Białych Błot nadal wydawał BOK to też nie byłoby tych środków.
Radny Henryk Sykut powiedział, że w tym roku dofinansowano WOK beż żadnych sprzeciwów.
Wójt Gminy wyjaśniła, że BOK nie ma żadnych kosztów, bo znajduje się w Gimnazjum. Wszystkie środki przeznacza na wynagrodzenia i imprezy, a Dyrektor WOK musi samodzielnie ogrzać budynek i dodatkowo cały czas inwestuje.
Radny Edmund Łączny  dodał, że jeżeli OL-TOM co roku wyjeżdża, to znaczy że Pani Dyrektor o tym wiedziała i musiała  przedstawić środki finansowe w planie.
Wójt Gminy powiedziała, że na poprzedniej sesji zmniejszono dotacje dla BOKu, w związku z tym, że gazetę wydaje urząd.
Radny Edmund Łączny  powiedział, że Pani Dyrektor nie mogła planować pieniędzy z gazety.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że wielkość dochodów jest uzależniona od wielkości podawanych przez Ministerstwo Finansów, czyli są to subwencje oświatowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych. Nasze dochody to są przede wszystkim z podatków.
Wójt Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o drogi to planuje się: wykonanie projektu budowy odwodnienia ul. Szubińskiej w Białych Błotach-206 tyś zł; budowa drogi Guliwera-600 tyś zł, Leśnej- 500 tyś zł, Pocztowej w Lisim Ogonie-jeszcze nie wiadomo ile, Jutrzenki i Czystej, rozwój systemu dróg gminnych Centralna, Kruszyńska, Słoneczna- to jest kwota około 7 mln, nie ma jeszcze projektu i kosztorysu i to jest kwota szacunkowa; projekty ulic Sarnia, Jemiołowa, Łabędzia, Łosiowa w Trzcińcu - 70 tyś zł; wykonanie projektu przebudowy ul. Zabytkowej w Przyłękach -40 tyś zł; budowa ścieżki rowerowo-pieszej-100 tyś zł, II etap budowy ścieżki w Lisim Ogonie-600 tyś zł, w tym z WORDu 400 tys. zł; budowa mostu w Przyłękach-60 tyś zł.
Radny Edmund Łączny powiedział, że ten most znajduje się na drodze powiatowej.
Wójt Gminy zaprzeczyła i powiedziała, że na drodze gminnej.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jest pewien na 100%, że na drodze powiatowej i w związku z tym jest to zadanie powiatu, a nie nasze.
Wójt Gminy obiecała, sprawdzić tą sprawę i powiedziała, że poza tym planuje się budowę Urzędu- projekty 100 tyś zł; termodernizacja SP - 1mln, z czego 350 tyś zł z środków gminnych, a pozostała kwota będzie stanowić pożyczkę; budowa boiska w ramach „Blisko Boisko"; przebudowa sali gimnastycznej ( w tym roku nie starczy pieniędzy); termomodernizacja przedszkola - 700 tyś zł, też pomniejszone o pożyczkę; spięcie sieci wodociągowej Ciele - Łochowo- 130 tyś zł; koncepcja odwadniania wód opadowych o roztopowych z terenu Gminy Białe Błota - 80 tyś zł; przebudowa wodociągu w Trzcińcu-100 tyś zł, projekt kanalizacji w Cielu- 30 tyś zł.
Radny Henryk Sykut zaproponował, żeby ten projekt poszedł także do Źródlanej.
Wójt Gminy powiedziała, ze zobaczymy i przedstawiła kolejne propozycje do budżetu tj. budowa oświetlenia - 300 tyś zł; sterowanie oświetleniem - 28 tyś zł; przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszynie Krajeńskim; budowa kompleksu boisk w Białych Błotach ( bieżnia, oświetlenie, trybuny i mały parking); budowa boiska w Łochowie, kącika integracyjnego w Łochowicach i ogródka jordanowskiego w Trzcińcu. Na koniec wyjaśniła, że to są propozycje i one wszystkie na pewno nie będą wpisane do budżetu.
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie słyszał nic o budowie ulic w Trzcińcu.
Wójt Gminy powiedziała, że czytała o tym.
Radny Edmund Łączny odpowiedział, że była mowa tylko o projektach, a mamy przecież w tym roku na to pieniądze.
Wójt Gminy odpowiedziała, że nie ma to środków.
Radny Edmund Łączny odpowiedział, że było zdjęte 70 tyś zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to 70 tyś zł jest na przyszły rok
Wójt Gminy powiedział, że rozmawiała z Przewodniczącym, który mówił, że to jest niewłaściwa koncepcja, że nie ma sensu tłuczniem wykładać jakikolwiek ulice, ponieważ to i tak nie odwodni i dlatego zostało zdjęte to 70 tyś zł na przyszły rok.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jeżeli nie utwardzimy ulic do Sarniej i Łosiowej to cały czas będzie płynąć to zanieczyszczenie do stawu. Zapytał także, co z budowa ulic?
Wójt Gminy powiedziała, że nie wie jakie będą koszty budowy tych ulic i te kwoty wprowadzi się do budżetu jak nie teraz to za dwa lata.
Radny Edmund Łączny powiedział, że on glosował, za projektem i ulicami.
Wójt Gminy powiedziała, że zwróci się do Wójta o wyliczenie kosztów i wprowadzimy to do budżetu.
Radny Edmund Łączny spytał również jaki będzie koszt inwestycji bez deficytu.
Wójt Gminy powiedziała, że 15 mln z deficytem, będą dwie pożyczki około 3 mln. zł.
 
Ad.3 Omówienie materiałów na sesję.
 
Radny Henryk Sykut spytał, czy opłata planistyczna 25% jest niezbędna?
Wójt Gminy wyjaśniła, że opłata może maksymalnie wynieść 30%, w większości w naszej gminie wydawane są warunki zabudowy więc szkoda żeby te pieniądze uciekały.
 
Radna Wanda Górna poruszyła kwestie programów zdrowotnych i powiedziała, że są to programy wieloletnie, a w tym roku weszły dopiero w drugiej połowie roku. Na ten cel było przeznaczone łącznie 32 tyś zł. W przyszłym roku przychodnie będą potrzebowały 50 tyś zł. Dodała,  że na przyszła sesję będzie przygotowana uchwala, żeby kontynuować te programy przynajmniej do końca naszej kadencji. Jest również w trakcie przygotowywania program związany z chorobami psychicznymi.
Radny Henryk Sykut powiedział, że na ten cel powinny znaleźć się pieniądze.
 
Radny Bartosz Lau powiedział, że powinna być prowadzona szersza kampania na temat szczepień dzieci.
Radny Henryk Sykut przedstawił projekty uchwal na sesję.
 
Radny Bartosz Lau zabrał głos w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota i wyjaśnił, że odpowiedź Pani Wójt w sprawie statutu była dziwna, opinia przygotowana przez radcę prawnego zawiera skreślenia i jedna trzecią uwag dotyczy przecinków i literówek, a korekta należała do urzędu.
Wójt Gminy powiedziała, że nie wie jakie były ustalenia co do korekty.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie w   sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia   pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Białe Błota i powiedziała, że został on przygotowany z myślą o przyszłym roku i obejmuje on ustalenie najniższej wyjściowej płacy zasadniczej i wartości punktu, która się dolicza do tej najniższej.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Radny Edmund Łączny nawiązał do wypowiedzi Skarbnik Gminy dot. tych 70 tyś zł  na bieżące otrzymanie dróg, które było zdjęte na poprzedniej sesji z przeznaczeniem na wyposażeni noworozbudowanego przedszkola w Białych Błotach.(a to zadanie zostało wprowadzone do wieloletniego programu jako projekt dróg w Trzcińcu na 2008r.) i powiedział, że Wójt Gminy zgodziła się, żeby wpisać na przyszły rok budowę tych dwóch ulic.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że projekt i budowa jest przewidziana w planie wieloletnim, a w przyszłym roku przewiduje się za te 70 tyś wykonać projekt.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Wójt  Gminy powiedziała, że będzie projekt i budowa.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że najpierw musi być projekt.
 
Radny Edmund Łączny spytała się Skarbnika, czy Gmina płaciła przez ostatnie pięć lat jakiekolwiek odszkodowanie, za to że inwestycje były prowadzone niezgodnie z umową.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie pamięta.
 
Ad.4 Sprawy bieżące
 
Radny Henryk Sykut powiedział, że do komisji wpłynęło pismo od przewodniczącego RG o nagrywaniu Komisji, a także pismo Pana Łącznego do Wójta Gminy i wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o dofinansowanie działalność BOK w kwocie 10-12 tyś w związku z wyjazdem zespołu OL-TOM. Pani Wójt powiedziała, że pieniądze na ten cel się znajdą.
 
               
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
Henryk Sykut
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 października 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 grudnia 2007, 09:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161