Protokół z 28 października 2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2009 roku od godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Wolne wnioski
 
Ad.1 Wolne wnioski
 
Komisja mimo braku materiałów na sesję podjęła dyskusję ogólną w sprawie budżetu Gminy Białe Błota  na rok 2010. Przede wszystkim rozmawiano o braku popytu na nieruchomości gruntowe Gminy Białe Błota, a co za tym idzie o kredytach zaciąganych przez gminę. Komisja zwróciła uwagę na kwestię dotyczącą utworzenia Biblioteki gminnej w Białych Błotach oraz filii, która jest wymogiem obowiązkowych wg, rozporządzeń RIO. Radni podjęli również temat pracy urzędników oraz uciążliwości wynikającą z faktu, że Urząd Gminy mieści się z kilku siedzibach.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 października 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203