Protokół z 26 sierpnia 2009r.


Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności, Skarbnik Pani Lucyna Krasulak
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Zapoznanie Komisji z wykonaniem budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 roku.
2)       W sprawie dofinansowania Filii Przedszkola w Zielonce.
3)       W sprawie zakupu terenu przykościelnego w Łochowie z przeznaczeniem na parking.
 
Ad.1 Zapoznanie Komisji z wykonaniem budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 roku. 


Skarbnik Lucyna Krasulak zapoznała Komisję z wykonaniem budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 rok. Skarbnik przedstawiła wpływy i wydatki gminne, jakie wykonano zadania oraz na jakim etapie są rozpoczęte inwestycje. Komisja dyskutowała o wykonawstwie budżetu za I półrocze 2009 roku. Komisja stwierdziła, że pojawia się problem z wpływami dochodów poprzez sprzedaż działek gruntowych.
 
Ad.2 W sprawie dofinansowania Filii Przedszkola w Zielonce

Dyrektorzy przedszkola zwrócili się do Komisji z wnioskiem o rozpatrzenia możliwości dofinansowania zakupów wyposażenia dla Filii Przedszkola w Zielonce, która tworzona jest w budynku starej szkoły. Komisja po dyskusji przychyliła się pozytywnie do wniosku.  


Ad.3 W sprawie zakupu terenu przykościelnego w Łochowie z przeznaczeniem na parking.
 
Przewodniczący Henryk Sykut powiedział, że Gminie może zabraknąć środków na pewne inwestycje w tym na zakup terenu przykościelnego w Łochowie z przeznaczeniem na parking. Gmina Białe Błota musi zakładać, że nie uzyska zaplanowanych środków ze sprzedaży działek oraz zmniejszą się wpływy podatków od osób fizycznych. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski wyjaśnił Komisji możliwe rozwiązania sytuacji oraz powiedział, że zakup owej działki trzeba traktować jako inwestycje, na która trzeba mieć pewne środki.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 sierpnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:30:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187