Protokół z 26 maja 2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 maja roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Pani Anna Rywak, Skarbnik Pani Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Pan Krzysztof Jankowski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       W sprawie opłat przedszkolnych.
2)       W sprawie zmian do budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010.
3)       W sprawie realizacji inwestycji Gminy Białe Błota w roku 2009.
 
Ad.1 W sprawie opłat przedszkolnych.  
Przewodniczący Komisji Henryk Sykut przekazał na posiedzeniu informację o zapytaniu mieszkańca Gminy Białe Błota w sprawie tego czy Rada podniosła opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła Komisji kwestię opłat stałych, do których rodzice są zobligowani oraz opłat dodatkowych. Komisja dyskutowała o utworzeniu 2 sal przedszkolnych w Zielonce.
 
Ad.2 W sprawie zmian do budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010.
 
Skarbnik Lucyna Krasulak przekazała Komisji najważniejsze zmiany do budżetu na rok 2010 głównie w sektorze Oświaty. Komisja podjęła dyskusję nt. wzrostu subwencji na Oświatę. Skarbnik Lucyna Krasulak podjęła również temat budowy nowych mieszkań socjalnych lub rozbudowę starych mieszkań i doprowadzenie ich do stanu używalności w ramach wymogów sanitarnych.
 
Ad.3 W sprawie realizacji inwestycji Gminy Białe Błota w roku 2009.
 
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski przedstawił Komisji na jakim etapie realizacji są inwestycje zapoczątkowane w roku 2009. Komisja dyskutowała głównie na temat budowy            i modernizacji dróg w Gminie Białe Błota. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski mówił również o planach budowy Ronda Miedzyń- Trzciniec oraz ścieżki rowerowej Lisi Ogon- Bydgoszcz. Komisja podjęła temat nowo wyznaczonego zadania- modernizacji budynku szkoły w Cielu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Radni dyskutowali nad wyznaczeniem innych mieszkań socjalnych w Gminie Białe Błota ze względu na zabytkowy charakter budynku w Cielu. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że w tej sprawie będzie jeszcze przeprowadzone spotkanie z Radnymi.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334