Protokół z 24.01.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia  2011 roku od godz. 16:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1. Opracowanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 r.  
 
Ad.1. Opracowanie Opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 r.
 
Komisja opracowała Opinię w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 r. i przegłosowała następujące zamiany do budżetu gminy na 2011 r.:
- wykreślenie inwestycji projekt i budowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim                 ( kwota 50 000 zł );
- wykreślenie dotacji na komunikację autobusową linii 92 do Murowańca ( kwota 400 000 zł);
- wykreślenie kwoty 124 000 zł  z Działu 750, Rozdział 75023 wynagrodzenia i pochodne;
- wykreślenie kwoty 400 000 zł z Działu 750, Rozdział 75023 pozostałe wydatki bieżące;
- wykreślenie kwoty 70 000 zł z Działu 801, Rozdział 80114 wynagrodzenia i pochodne;
- wykreślenie kwoty 50 000 zł z Działu 801, Rozdział 80114 pozostałe wydatki bieżące;
- wykreślenie kwoty 100 000 zł z Działu 801, Rozdział 80195 utrzymanie boisk sportowych;
- wykreślenie kwoty 500 000 zł z Działu 900, Rozdział 90001 budowa systemu kanalizacji w   Gminie w sołectwach: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice;
- wykreślenie kwoty 100 000 zł z działu 921, Rozdział 92109 Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie;
- wykreślenie kwoty 163 557, 00 zł z Działu 926, Rozdział 92601 rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną i widownię;
- wykreślenie kwoty 434 000 zł z Działu 926, Rozdział 92601 budowa boiska w Zielonce w ramach programu Orlik 2012;
- wykreślenie kwoty 283 081, 00 zł z Działu 600, Rozdział 60016 budowa chodnika wzdłuż ulicy Dębowej w Łochowie;
-wykreślenie kwoty 100 000 zł z Działu 600, Rozdział 60016 projekt i budowa jezdni                   ( chodników) ulicy Wierzbowej w Murowańcu;
- przeznaczenie kwoty 500 000 zł w Dziale 900, Rozdział 90001 na projekt i budowa sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu;
 - przeznaczenie kwoty 800 000 zł w Dziale 600, Rozdział 60016 projekt i budowa ulicy Hebanowej, Bazaltowej, Epokowej, Arlekina , Herbowej i Alpejskiej w Białych Błotach;
- przeznaczenie kwoty 400 000 zł w Dziale 801, Rozdział 80101 modernizacja i termomodernizacja dachu starej szkoły ( czerwona cegła ) w Zespole Szkół w Łochowie;
- przeznaczenie kwoty 100 000 zł w Dziale 921, Rozdział 92109 Białobłocki Ośrodek kultury;
- przeznaczenie kwoty  100 000 zł w Dziale 801, Rozdział 80104  projekt i budowa Gminnego przedszkola w Łochowie;
- przeznaczenie kwoty  4 000 zł w Dziale 754, Rozdział 75412 Ochotnicza Straż pożarna w Łochowie- remont;
- przeznaczenie kwoty  10 000 zł w Dziale 926, Rozdział 92695 organizacja Mistrzostw Polski w Lekkiejatletyce oraz wykonanie skoczni do skoku w dal na stadionie w Białych Błotach;
- przeznaczeni kwoty  120 000 zł w Dziale 900, Rozdział 90015 projekt i budowa oświetlenia dróg w Łochowicach;
- przeznaczenie kwoty  50 000 zł w Dziale 801, podwyżki dla obsługi w szkołach;
- przeznaczenie kwoty  107 557, 00 zł w Dziale 600, Rozdział 60016 budowa łącznika na ul. Bartniczej i Brackiej;
-  przeznaczenie kwoty  283 081, 00  zł w Dziale 600, Rozdział 60016 remont ścieżki pieszo rowerowej z Łochowa do Łochowic;
- przeznaczenie kwoty  300 000 zł w Dziale 600, Rozdział 60095 dotacja na komunikację autobusową linii 92 na trasie Bydgoszcz – Lipniki – Kruszyn Krajeński.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 09:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043