Protokół z 07.12.2010 r.

Protokół Z  posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Gminy Białe Błota z dnia 7 grudnia  2010 roku od godz. 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz i pan Wojciech Napierała.
 
Posiedzenie Komisji prowadził pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji Budżetu   i Finansów.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesję.
2.Wolne wnioski.  
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.
 
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota, w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków.
 
Projekty uchwał przedstawił Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. cen wody i ścieków.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
 
Komisja ustaliła plan pracy na I kwartał 2011 r.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 grudnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (11 sierpnia 2011, 10:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317