Protokół RGK.0012.1.13.2011 z dn. 08 listopada 2011 r.,

Białe Błota, dnia 08 listopada 2011 r.
RGK .0012.1.13.2011

Protokół
Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 08 listopada 2011 roku od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.0

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Członkowie Białobłockiego Stowarzyszenia Biznesu: Jerzy Tessa, Zygmunt Braszkowski, Ryszard Piechociński oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski i Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.    Kształtowanie stawek podatku na 2012 rok..
2.    Wolne wnioski.

Ad.1

Członkowie Komisji wraz z gośćmi z Białobłockiego Stowarzyszenia Biznesu, Zastępcą Wójta Krzysztofem Jankowskim oraz Kierownikiem referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożeną Woźniak omawiali i kształtowali uchwały dotyczące stawek podatków na terenie Gminy Białe Błota.

Ad. 2.

Radny Henryk Sykut powiedział, że będzie wnosił o wprowadzenie do przedmiotowej uchwały autopoprawki, tj. aby stawki zmienić na 3 i 0,95 %.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił p. Woźniak, aby na następną Komisję przygotowała projekt uchwały uwzględnieniem powyższych zmian.

Radna Elżbieta Lewandowska zaproponowała, aby stawki podatku od budynków mieszkalnych pozostały na takim samym poziomie jak w roku bieżącym.


Protokołowała                                                                          Przewodniczący Komisji       
Natalia Sadłowska                                                                       Budżetu i Finansów

                                                                                                   Jacek Grzywacz
Podpisy:
1.    Robert Baranowski
2.    Bartosz Lau
3.    Elżbieta Lewandowska
4.    Marek Mikuła
5.    Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (30 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:21:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 stycznia 2012, 10:22:11)
Zmieniono: J.T.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1174