Protokół RGK.0012.1.15.2011 z dn. 01 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 01 grudnia 2011 r.,
RGK.0012.1.15.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 01 grudnia 2011 roku od godz. 15:00
do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radni Grażyna Błażejak, Krzysztof Kocikowski, Bronisław Balcerowski, Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Redaktor Naczelny pisma „Głos Białych Błot” Marzanna Kreja.


Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Odczytanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.


Ad.1.

Komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2012 rok.Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.


Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                               Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                 Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau           
2.    Henryk Sykut         
3.    Robert Baranowski    nieobecny   
5.    Marek Mikuła        

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:30:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1028