Protokół RGK.0012.1.17.2011 z dn. 21 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 21 grudnia 2011 r.,
RGK.0012.1.17.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2011 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 o godz. 15:00

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Wójt Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, księgowa BOK Izabela Graczkowska.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Budżet na 2012 rok.


Ad. 1.

1) Plan finansowy Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach na rok 2012 przedstawił dyrektor Marek Czarnowski oraz Głowna Księgowa Izabela Graczkowska.
Dyskusja, w której udział wzięli radni Robert Baranowski, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Henryk Sykut, Bartosz Lau, Marek Mikuła, dyr. BOK Marek Czarnowski, księgowa BOK Izabela Graczkowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Henryka Sykuta aby budżet Białobłockiego Ośrodka Kultury w 2012 r., zamknął się na poziomie 600 000,00 zł z uwzględnieniem teatru tańca.

W/w plany finansowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Komisji Budżetu poprosił się o ustosunkowanie się strony urzędu do propozycji Komisji do budżetu gminy na 2012 rok.

Do propozycji przedstawionych przez Komisję na posiedzeniu dn. 06. br., ustosunkowała się Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska.

Komisja wspólnie z Wójtem i Skarbnikiem kształtowali projekt budżetu gminy na 2012 rok.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Robert Baranowski, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Bartosz Lau, Henryk Sykut, Marek Mikuła, Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Lucyna Krasulak.

Wójt poinformowała, że będzie składać autopoprawkę dot. wprowadzenie zadania dot. projektu ul. Rumiankowej w Zielonce.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
    


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                           Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                             Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau        
2.    Henryk Sykut   
3.    Robert Baranowski      
4.    Elżbieta Lewandowska   
5.    Marek Mikuła          

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (3 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052