z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 o godz. 15:00


 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia:
 
Sprawozdanie w sprawie inwestycji ze środków niewygasających i ich realizacjaWykonanie budżetu za 2011 rok
 
 
 
Ad. 1. Sprawozdanie w sprawie inwestycji ze środków niewygasających i ich realizacja
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski przedstawił komisji, iż w roku bieżącym nie ma inwestycji ze środków niewygasających, natomiast przedstawił inwestycje na terenie gminy Białe Błota, które rzeczowo pozostają do wykonania w 2012 roku. Poinformował, że z inwestycji drogowych w Białych Błotach część inwestycji zostało przerwanych w związku z problemami finansowymi wykonawcy, natomiast budowa ulic zalewowych jest kontynuowana. W Kruszynie kontynuowana jest inwestycja polegająca na budowie ul. Lipowej. Z pozostałych inwestycji pozostała budowa starej szkoły w Łochowie.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Marek Mikuła, Bartosz Lau, Elżbieta Lewandowska, kierownik Mariusz Stężewski.
 
Na komisji podjęto również temat dotyczący równania dróg w poszczególnych sołectwach.
 
Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz poprosił również o przedstawienie informacji, dotyczącej bieżących inwestycji.
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił stan inwestycji ścieżki pieszo – rowerowej, ul. Kanałowej i Spokojnej oraz pogłębienia studni w Łochowie. Poinformował również o planowanym wykonaniu oświetlenia w poszczególnych sołectwach.
Na posiedzenie dołączył również sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek.
 
Ad.2. Wykonanie budżetu za 2011 rok
 
Wstępne wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak, która poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w 88,41% w tym dochody bieżące w 100,7 % i dochody majątkowe 29,8 %,  natomiast wydatki majątkowe 81 %, wydatki bieżące 94,8, a wydatki ogółem 89,96 %. Niski poziom dochodów bieżących związany jest z nie wypłaceniem przez Urząd Marszałkowski dotacji. Skarbnik poinformowała również, że szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie przedłożone 21 marca br.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Robert Baranowski, Elżbieta Lewandowska, Bartosz Lau, Marek Mikuła, Skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Radny Marek Mikuła poruszył kwestię przenoszenia między działami przez Wójta rezerwy ogólnej.
Radny Jacek Grzywacz poruszył temat wypowiedzenia wieczystej dzierżawy na terenie zakrętu w Łochowie.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Bartosz Lau, Marek Mikuła, Elżbieta Lewandowska, Sekretarz Anna Rywak.
 
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił komisji sytuację związaną z Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Celu Publicznego, dotyczącego ul, Zabytkowej w miejscowości Przyłęki.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni Krzysztof Kocikowski, Jacek Grzywacz, Bartosz Lau, Marek Mikuła, Elżbieta Lewandowska, kierownik Mariusz Stężewski, p. Marlena Witkowska - Rypina.
 
 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (13 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296