RGK.0012.1.1.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 09 stycznia 2013 r. od godz. 14:00 do godz. 15:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 09 stycznia 2013 r.

RGK.0012.1.1.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 09 stycznia 2013 r. od godz. 14:00 do godz. 15:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:


  1. Sprawy bieżące.

  2. Dodatkowe koszty związane z budową ulic Bocianowo-Biedronki w Zielonce.

  3. Dodatkowe koszty związane z budową Gminnego Żłobka w Łochowie.


Ad.1.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz wyjaśnił, iż Komisja na niniejszym posiedzeniu miała zajmować się kształtowaniem budżetu, jednak w związku z tym, że nie został on przygotowany Komisja zajęła się dodatkowymi kosztami budowy ulic w miejscowości Zielonka oraz budową żłobka w Łochowie.


Przewodniczący Komisji zaprosił na posiedzenie Panią Wójt, którą zapytał o artykuł, który ukazał się w gazecie, dot. złej sytuacji finansowej.

Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że artykuł nie jest najgorszy. Poinformowała również o wizycie zastępcy wójta w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawie budżetu na 2013 rok. Wyjaśniła również, że po weryfikacji dochodów i wydatków na obecny stan zadłużenie wynosi 57%.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zaznaczył, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jeżeli zadłużenie oscyluje w granicach 55-60%, to wydatki powinny być równoważone z wydatkami i powinna być zawarta ewentualna nadwyżka.

Wójt wyjaśniła, iż nadwyżką jest dotacja za uruchomienie przedszkola która wpłynęła na koniec roku. Poinformowała również, że zostanie przygotowany program naprawczy.

Radny Marek Mikuła zawnioskował, aby do 23 stycznia został przedstawiony budżet z uwzględnieniem powyższych zmian.


Na Komisji powzięto dyskusję w sprawie płatności zobowiązań gminy za wykonane inwestycje oraz inwestycji, które należy wykonać.

W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radny Robert Baranowski.


Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poinformował o problemie pozostawienia gruzu przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych na ul. Ślesińskiej w Łochowie.

Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wyjaśnił, że był na wizji lokalnej z prezesem ZWiUK, który obiecał, że wywiezie przedmiotowy gruz na własny koszt.


Wiceprzewodniczący Marek Mikuła zapytał kiedy zostanie zaczęta inwestycja ul. Zagajnikowej w miejscowości Prądki?

Zastępca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że w latach 2014-2015.

Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła przedstawił koncepcję przebiegu przedmiotowej drogi.


Ad.2.


Informacji na temat dodatkowych kosztów związanych z budową ulic Bocianowo-Biedronki w Zielonce przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.


Na Komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie.


Ad. 3.


Informacji na temat dodatkowych kosztów związanych z budową Gminnego Żłobka w Łochowie przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 13:26:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 14:13:08)
Zmieniono: nazwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1171